Oświadczenie dotyczące raportu o restytucji mienia bezdziedzicznego

Departament Stanu USA opublikował szczegółowy raport dotyczący restytucji mienia bezdziedzicznego, który zawiera obszerny rozdział dotyczący Polski. Roty MN zwołały konferencję prasową, podczas której przedstawiciele odnieśli się do informacji zawartych w dokumencie.

Pod koniec lipca 2020 roku Departament Stanu USA opublikował wreszcie raport na temat restytucji mienia bezdziedzicznego, do którego był zobowiązany ustawą Kongresu „Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017” (tzw. Just Act 447). To właśnie przyjęcie tej ustawy skłoniło Roty MN do przeprowadzenia zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem polskiej ustawy „STOP 447”, która zakończyła się sukcesem w lutym 2020 roku. W kwietniu odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie oraz głosowanie, którego wynik skierował projekt do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do tej pory nie ma żadnych informacji na temat postępów w pracach nad tą ustawą.

Raport, który został opublikowany przez Departament Stanu USA, potwierdza obawy środowisk patriotycznych w Polsce, dotyczące roszczeń organizacji żydowskich, które mają być skierowane wobec Polaków. Raport odwołuje się do Deklaracji Terezińskiej i umacnia jej rangę, nawiązując do rzekomej zgody na zobowiązania państw uczestniczących w Konferencji oraz podkreśla również istnienie problemu mienia bezspadkowego.

Na czwartkowej konferencji zwołanej natychmiast po opublikowaniu i wstępnym zapoznaniu się z raportem, przedstawiciele Rot: Robert Bąkiewicz oraz Tomasz Kalinowski oświadczyli, że zdecydowanie będą się sprzeciwiać jakimkolwiek bezzasadnym roszczeniom wobec Polski. Zaapelowali również, aby Polska wycofała się z Deklaracji Terezińskiej oraz aby rząd uchwalił wreszcie ustawę #STOP447.

„Pojawił się ten dawno zapowiadany raport Departamentu Stanu USA, dotyczący ustawy (tzw. ustawy 447). Dobitnie to pokazuje, że jednak sprawa dotycząca roszczeń do mienia bezdziedzicznego organizacji żydowskich faktycznie i realnie istnieje, a przecież wielokrotnie, my, podnosząc ten temat, odbijaliśmy się od ściany niezrozumienia i argumentów, że tego tematu w ogóle nie ma. Ten temat już dzisiaj istnieje. […] Strona amerykańska stawia tezę, że Polacy, państwo polskie, powinno wywiązać się z restytucji mienia bezdziedzicznego, dotyczących tej sfery Holocaustu, czyli chodzi o mienie, którego żądają organizacje żydowskie.” (Robert Bąkiewicz)

„Anatomia kolorowych rewolucji” – sympozjum geostrategiczne

Podczas sympozjum geostrategicznego na temat rewolucji społeczno-politycznych, koordynator Roty Toruń, Bartosz Szatkowski wygłosił wykład na temat piroterroryzmu, tj. wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych.

21 lipca, w Częstochowie zebrali się eksperci specjalizujący się w problematyce zrewoltowanych mas, buntów, rewolucji społeczno-politycznych nazywanych bardzo często mianem kolorowych rewolucji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geostrategiczne.

Sympozjum geostrategiczne pt. Anatomia kolorowych rewolucji rozpoczęło się częścią referatową, podczas której wystąpili: prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Michał Siudak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Leszek Sykulski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły: metod i technik wpływania na sytuację geostrategiczną za pomocą czynników społecznych, geostrategicznego wymiaru konfliktów, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz omówienia przykładów rewolucji z Ukrainy, Gruzji czy Macedonii. Problematykę piroterroryzmu czyli wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych i zrewoltowanych mas przedstawił Bartosz Szatkowski, koordynator Rot Niepodległości. Kolejną część stanowiła już strategiczna gra decyzyjna (gra wojenna) w formule narracyjnej gry macierzowej. Konferencja koncentrowała się na analitycznym i praktycznym aspekcie omawianych zagadnień.

Więcej informacji na stronie Mediów Narodowych.

Inicjatywa Ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Roty Niepodległości udzieliły poparcia inicjatywie ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej.

Z inicjatywy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego oraz Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ruszyła w połowie lipca zbiórka podpisów pod projektem ustawy, dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, a także zobowiązania rządu do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodzin. Roty Niepodległości wejdą w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”.

„Konwencja stambulska jest antyrodzinnym, genderowym dokumentem, który ma na celu „wykorzenienie” (art. 12 konwencji) zwyczajów opartych o tradycyjne wzorce kobiet, mężczyzn, jak i całych rodzin. Nie wprowadza żadnych nowych narzędzi do walki z realną przemocą wobec kobiet.” (Lidia Sankowska – Grabczuk / rzecznik inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Wszystkie informacje oraz karty do zbierania podpisów można znaleźć na stronie: www.chronmyrodziny.pl.

Zachęcamy również do podpisania się pod międzynarodową petycją do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz do całej Komisji Europejskiej o wycofanie się z planów przyjęcia konwencji: https://stopgenderconvention.org/

„Konwencja ma charakter skrajnie ideologiczny. Antagonizuje ona społeczeństwo, wprowadzając element walki płci, a w konsekwencji prowadząc do dekonstrukcji rodziny i norm społecznych opartych na akceptacji różnic między kobietami i mężczyznami.”

Podsumowanie wyborów prezydenckich 2020

13 lipca, Roty MN zorganizowały w Krakowie konferencję prasową, na której Robert Bąkiewicz i Mariusz Piotrowski skomentowali wynik wyborów prezydenckich. Został wystosowany również list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

W poniedziałek, po przeliczeniu większości głosów z Komisji Wyborczych, Roty MN zorganizowały w Krakowie konferencję prasową, dotyczącą wyniku drugiej tury wyborów Prezydenta RP. Prezes Stowarzyszenia, Robert Bąkiewicz, przypomniał o obietnicach Prezydenta Andrzeja Dudy i zapowiedział, że środowisko Marszu Niepodległości będzie dokładnie patrzeć PiS-owi na ręce.

„Jako środowisko patriotyczne oczekujemy również od Pana Prezydenta i Jego zaplecza politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, realizacji pewnych postulatów środowiska patriotycznego […} pierwsza rzecz, najważniejsza, to ochrona życia od poczęcia […] druga rzecz, ochrona Polski przed roszczeniami organizacji żydowskich do mienia bezdziedzicznego […] i trzecia sprawa to jest wypowiedzenie konwencji stambulskiej. […] Prosimy pana Prezydenta, aby słyszał ten głos patriotów, głos narodowców, którzy chcą konkretnych zmian, nie chcą tylko mrzonek. Chcą konkretów i tych konkretów się tutaj domagamy, jednocześnie gratulując Panu Prezydentowi.”

Następnego dnia, Prezes Robert Bąkiewicz, wystosował list do Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym pogratulował reelekcji oraz wyraził nadzieję, że tym razem głos środowisk narodowych, patriotycznych oraz katolickich zostanie uwzględniony w polityce Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zawiadomienie ws. popełnienia przestępstwa przez Rafała Trzaskowskiego

9 lipca z inicjatywy Rot MN zostało złożone do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Rafała Trzaskowskiego ws. finansowania lewicowej ekstremy przez warszawski ratusz.

W czwartek rano, 9 lipca, podczas konferencji prasowej zwołanej przez Roty MN, Robert Bąkiewicz, Mariusz Piotrowski oraz Tomasz Kalinowski poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury ws. popełnienia przestępstwa z art. 127 i 256 Kodeksu Karnego przez Rafała Trzaskowskiego.

Tak sprawę komentuje Robert Bąkiewicz: Rafał Trzaskowski przeznaczył 3,6 mln publicznych pieniędzy na organizacje, które za cel stawiają sobie fizyczną eliminacje przeciwników politycznych. To jest niedopuszczalne! Dlatego dziś rano złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Warszawy.

Mariusz Piotrowski domagał się również sprawdzenia czy osoby odpowiedzialne za zniszczenie samochodu i pobicie działacza Fundacji Pro-Prawo do Życia nie brały udziału w szkoleniach z „ulicznej taktyki / gimnastyki miejskiej”, finansowanych przez warszawski ratusz. Przypomniał również o zorganizowanej przez Roty MN petycji w sprawie postawienia przed sądem Rafała Trzaskowskiego.

Ogólnopolski Zjazd Koordynatorów Rot MN

4 lipca odbył się pierwszy w tym roku ogólnopolski Zjazd wszystkich koordynatorów Rot MN. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z całej Polski.

Stowarzyszenie Roty MN istnieje dopiero od roku, ale systematycznie się rozrasta. Powstają komórki w całej Polsce i dlatego 4 lipca, po raz pierwszy w tym roku, odbył się ogólnopolski Zjazd koordynatorów.

Ponad 30 osób od godziny 10:00 do godziny 21:00 dyskutowało oraz szkoliło się, aby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał dla dobra Polski. Początek Zjazdu zdominowało charyzmatyczne przemówienie Prezesa Roberta Bąkiewicza na temat obecnej sytuacji w Polsce, potem była możliwość dyskusji oraz omówienia różnych stanowisk naszych koordynatorów. W kolejnej części uczestnicy szkolili się z wykorzystania wiedzy na temat różnych temperamentów w działalności społecznej.

Po obiedzie koordynatorzy pracowali w grupach tematycznych i omawiali pomysły na dalszą działalność. Szczególnie liczna okazała się grupa historyczna, ale spotkanie miała również grupa ds. zasobów naturalnych oraz promocji medialnej.

Ostatnia część dotyczyła omówienia najbliższej ogólnopolskiej kampanii Rot, o której już wkrótce zaczniemy informować.

W trakcie przerw kawowych była okazja, żeby lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami. Zapraszamy do dołączania do naszego zespołu!