Przeszedł Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę przeszedł III Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych. Współorganizatorami były Roty Marszu Niepodległości.

W niedzielę, 27 lutego 2022 roku, odbył się uroczysty przemarsz ulicami Siedlec w hołdzie Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego.

O godzinie 17:00 mieszkańcy i goście, którzy przybyli na to wydarzenie, wyruszyli ze skweru Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie było dużą atrakcją dla dzieci, które starały się zrozumieć tło historyczne i na swój sposób oddać hołd poległym bohaterom.

III Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych organizowany był przez Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlce oraz inne patriotyczne organizacje, w tym przez Roty Marszu Niepodległości, a w zabezpieczeniu pomagała Straż Narodowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii:


Cześć i Chwała Bohaterom ??

Stanowisko Rot Marszu Niepodległości w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

Roty Marszu Niepodległości stanowczo potępiają agresję Rosji na Ukrainę. Jest to atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie.

Roty Marszu Niepodległości z całą stanowczością potępiają akt napaści, jakiego dopuściła się Federacja Rosyjska wobec Ukrainy. Inwazja, której ofiarą stało się suwerenne państwo, sąsiadujące z naszą Ojczyzną, oznacza poważne zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa Polski.

Broniąca się przed haniebną napaścią Ukraina, powinna otrzymać zdecydowane wsparcie polskiej dyplomacji w celu zahamowania postępu agresji i wyparcia sił rosyjskich z okupowanych terenów.

Jesteśmy świadkami wydarzeń, które burzą mit utopijnej wizji „końca historii”. Rosja konsekwentnie dąży do realizacji swoich imperialnych zapędów, dokonując brutalnej agresji wobec niepodległych państw. Nie ulega żadnej wątpliwości, że inwazja na Ukrainę jest elementem większego planu, który w dalszej kolejności zakłada działania zbrojne wymierzone w państwa bałtyckie i naszą Ojczyznę.

Mając świadomość trudnego położenia i wymagającej przyszłości, państwo polskie powinno natychmiast przystąpić do reorganizacji Sił Zbrojnych RP, poprzez poprawę wyszkolenia i wzmocnienia morale armii, jak również zwiększenia wydatków budżetowych oraz prowadzenia rozsądnej polityki zakupowej, dostosowanych do naszych wyzwań obronnych i warunków geograficznych.

Jednocześnie oczekujemy niezwłocznego wprowadzenia ułatwień w dostępie do broni dla polskich obywateli. Wzmocni to w znacznym stopniu element odstraszania potencjalnego agresora, poczucie bezpieczeństwa Polaków i umożliwi podjęcie obrony, szczególnie w sytuacji, kiedy ludność cywilna będzie zdana na łaskę okupanta czy grup terrorystycznych, korzystających z chaosu, wywołanego wojną. Tutaj można podpisać się pod petycją do władz w sprawie liberalizacji dostępu do broni: https://roty.pl/kampanie/domagamy-sie-powszechnego-dostepu-do-broni/

Dzisiejsze wydarzenia to gorzka lekcja dla pogrążonych w pacyfistycznym letargu społeczeństw Zachodu. Czas wziąć odpowiedzialność we własne ręce, aby podobna tragedia nigdy nie wydarzyła się w naszej Ojczyźnie.

Warszawa Wyklętym

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Roty Marszu Niepodległości organizują przemarsz ku czci polskich bohaterów podziemia antykomunistycznego.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to jedno z ważniejszych wydarzeń patriotycznych w Polsce. Chcemy je wspólnie uczcić idąc w dużym społecznym biało-czerwonym Marszu.

1 marca 2022 r. o godzinie 18:00 spotykamy się na ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie, przed bramą byłego aresztu śledczego. Tak jak w poprzednich latach najpierw oddamy hołd bohaterom podziemia antykomunistycznego poprzez złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą pomordowanych. Następnie przejdziemy w uroczystym pochodzie ulicami Warszawy.

Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości przy współpracy z innymi organizacjami, m.in. Strażą Narodową, Marszem Niepodległości czy WiN Inspektorat Warszawa.

Zapraszamy wszystkich, którym nie są obojętne wartości, za które ginęli Żołnierze Wyklęci. Uczcijmy pamięć polskich bohaterów! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Organizacja Marszu wiąże się z konkretnymi kosztami, dlatego prosimy o wsparcie naszych działań.

III Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych

Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlce wraz z patriotycznymi organizacjami zapraszają na III Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się 27 lutego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jedno z ważniejszych wydarzeń patriotycznych w Polsce. Oprócz tradycyjnego Marszu w Warszawie, nasze Stowarzyszenie współorganizuje wydarzenia w innych regionach Polski.

W dniu 27 lutego serdecznie zapraszamy na uroczysty przemarsz ulicami Siedlec w hołdzie Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego. O godzinie 17:00 ze skweru im. Tadeusza Kościuszki wyruszy III Siedlecki Marsz Żołnierzy Wyklętych organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlce oraz inne patriotyczne organizacje, w tym przez Roty Marszu Niepodległości.

Uczcijmy wspólnie pamięć o niezłomnych bohaterach, jak pisał Zbigniew Herbert „nie dajmy zginąć poległym”.

… życie bulgoce jak krew
cienie tają łagodnie
nie dajmy zginąć poległym –

Zbigniew Herbert, Trzy wiersze z pamięci

Prosimy również o wsparcie finansowe warszawskiego Marszu ku czci Żołnierzy Wyklętych.

Podaruj 1% podatku na organizacje patriotyczne

Rozliczając swój PIT w tym roku pamiętajcie. aby przekazać 1% podatku na organizacje działające w służbie Polsce.

Przy wypełnianiu oświadczenia PIT z rozliczeniem za rok 2021 można rozdysponować część podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na dowolny cel spośród listy dostępnych instytucji Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Przekazanie 1 proc. podatku nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. Podatnik podejmuje jedynie decyzję, komu przekaże sumę, którą w innym razie otrzymałoby państwo. 

Chcielibyśmy zachęcić do przekazania 1% Stowarzyszeniu Roty Marszu Niepodległości.

Nasze stowarzyszenie od początku istnienia mogło liczyć na wsparcie sympatyków, którzy nie mogąc zaangażować się bezpośrednio, chcieli pomagać nam finansowo. Wszystkie przekazane nam darowizny zwielokrotniły nasze wysiłki i pozwoliły na przeprowadzenie szeregu akcji. Przygotowaliśmy m.in. Marsz Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, honorując poświęcenie i ofiarę tych, którzy stawili opór sowieckim okupantom i kolaborantom. W podobny sposób uczciliśmy powstańców warszawskich i ludność cywilną stolicy w rocznicę wybuchu wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Nigdy nie zapominamy o ofiarach niemieckiego obozu KL Auschwitz i ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Szerzymy i utrwalamy świadomość o ich strasznym losie, potrzebie godnego pochówku i zadośćuczynienia ze strony Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukrainy.

Kontynuacją i uzupełnieniem akcji #STOP447 była nasza wizyta w tym roku na miejscu zbrodni w Jedwabnem, którą niektóre środowiska żydowskie w cyniczny sposób wykorzystują w swoich działaniach propagandowych jako wygodne usprawiedliwienie swoich bezprawnych roszczeń. Głośno i wyraźnie zaapelowaliśmy o wznowienie ekshumacji, która powinna ostatecznie wyjaśnić okoliczności mordu i wskazać wyraźnie jego sprawców. Dodatkowo przed gmachem Sejmu wspólnie ze Stanisławem Michalkiewiczem zorganizowaliśmy konferencję prasową nt. proponowanej ustawy rozwiązującej problem roszczeń. Zbierane były również podpisy pod petycją do Prezydenta RP celem skłonienia go do ogłoszenia, że nasz kraj nie zamierza ugiąć się pod naciskami i odmówi spełnienia bezprawnych żądań.

Wiele uwagi poświęcaliśmy kwestiom pojawiającym się na bieżąco w całym roku. Palącą sprawą jest kryzys energetyczny i walka unijnych oraz niemieckich decydentów z polskimi kopalniami oraz elektrowniami. Wspólnie z NSZZ „Solidarność” demonstrowaliśmy pod siedzibą TSUE w Luksemburgu. Kilka tygodni później byliśmy organizatorami „powitalnej” pikiety z okazji wizyty kanclerza Olofa Scholza, wskazując na podwójne standardy niemieckiej klasy politycznej zarzucającej Polsce upolitycznienie sądów, pomimo tego, że za zachodnią granicą stosowane są podobne rozwiązania prawne.

Sukcesem medialnym była demonstracja „Wybieram Polskę”, przeprowadzona w kontrze do prounijnego zgromadzenia zwołanego przez Donalda Tuska. Mocno stanęliśmy też w obronie pamięci Romana Dmowskiego po tym, gdy Rada Miasta Warszawy i prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedzieli możliwość zmiany nazwy ronda nazwanego Jego imieniem. Działacze Rot przygotowali widowiskowe iluminacje na gmachach Pałacu Kultury i Nauki oraz ratusza. Na ulice stolicy wyjechały też samochody z banerami akcji #DmowskiZostaje.

Jak co roku pomagaliśmy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Marszu Niepodległości oraz – po raz pierwszy zorganizowanego – Forum Niepodległości. Wspólny wysiłek zaowocował wyjątkowo udanym i spokojnym przemarszem patriotów.

Prowadzimy nieustanną pracę na rzecz naszej Ojczyzny. Jasna wizja, dobra koordynacja i zaangażowanie działaczy przynoszą wymierne efekty. Nie zamierzamy zwalniać tempa a wręcz przeciwnie – pragniemy poszerzyć nasze szeregi i zwielokrotnić przeprowadzane przez nas akcje. Z pomocą ludzi dobrej woli z pewnością uda nam się zrealizować wszystkie nasze plany.

Znakomitą okazją, by nam pomóc,  jest wsparcie Rot 1% podatku, który trafi do nas, gdy w formularzu PIT wpisany zostanie: numer KRS Stowarzyszenia Marsz Niepodległości: 0000406677 oraz cel szczegółowy: Roty Marszu Niepodległości. 

Stajemy w obronie prawdy historycznej, chronimy od zapomnienia sylwetki polskich bohaterów oraz demaskujemy kłamstwa i oszczerstwa kierowane w stronę Polaków. Dzięki wsparciu z 1% będziemy mogli jeszcze skuteczniej bronić interesu narodowego, walczyć z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami naszej Ojczyzny i mobilizować Polaków do pracy na rzecz narodu.

DANE DO 1%:

KRS: 0000406677

Cel szczegółowy: Roty