Podpisy pod petycją do Prezydenta

Roty Niepodległości zbierają podpisy pod petycją do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby oświadczył, że Polska nie uznaje i nigdy nie zadośćuczyni roszczeniom majątkowym wynikającym z tzw. mienia bezdziedzicznego.

Prezydent RP Andrzej Duda 14 sierpnia br. podpisał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa). Jest to pozytywne zakończenie procesu legislacyjnego. Nowelizacja praktycznie blokuje możliwość realizacji żydowskich bezprawnych żądań o zadośćuczynienie za mienie bezdziedziczne. W tym miejscu warto wspomnieć, że na całym świecie mienie bezdziedziczne przechodzi na własność Skarbu państwa i podobnie jest w przypadku obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Zresztą kwestia ta dotyczy nie tylko obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, lecz także Polaków.

Nowelizacja polskiego Kpa w duchu polskiego interesu narodowego wywołała wojnę dyplomatyczną na linii Warszawa – Tel-Awiw. Izrael odwołał swojego ambasadora z Polski i zapowiedział, że nie wpuści polskiego ambasadora na teren Izraela. Ponadto zapowiedział, że Stany Zjednoczone zagrożą nam sankcjami. Polska jest oskarżana o antysemityzm i krzywdzenie ofiar Holokaustu, co jest oczywistą nieprawdą. Żądania Izraela są nieuzasadnione również dlatego, że Polska w czasie II wojny światowej nie była suwerennym państwem – rządził tu okupant niemiecki i sowiecki, i to te kraje powinny ponieść odpowiedzialność finansową za swoje zbrodnie. Z kolei pouczanie ze strony USA jest po prostu niemoralne. Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej to Amerykanie nie wierzyli w tzw. raporty Pileckiego i bezdusznie zawrócili statek, który przybił do brzegu USA pełen uciekających z Europy Żydów. Większość z nich zginęła potem zabita przez Niemców. 

Suwerenna i godna postawa głowy polskiego państwa wymaga wsparcia. Dlatego 15 sierpnia prezes Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu zachęcał przechodniów do podpisywania petycji popierającej działania Prezydenta Dudy, a ponadto wezwał go do zdecydowanej reakcji na słowa Izraela i USA oraz jasnej deklaracji w formie oświadczenia, że Polska nigdy nie zrealizuje żydowskich żądań dotyczących mienia bezdziedzicznego: Jako Prezydent Rzeczpospolitej oświadczam, że Polska nie uznaje i nigdy nie zadośćuczyni roszczeniom majątkowym wynikającym z tzw. mienia bezdziedzicznego.

Robert Bąkiewicz podczas pikiety: https://www.youtube.com/watch?v=ojskrIrvfxo

Tego dnia wolontariuszom Rot Marszu Niepodległości oraz Straży Narodowej udało się zebrać około 200 podpisów pod petycją.

Apel w sprawie „Lex TVN”

Robert Bąkiewicz zaapelował do posłów w sprawie głosowania nad „Lex TVN”.

Sejm będzie dziś głosował nad nowelizacją ustawy medialnej określanej często w mediach mianem “lex TVN”. Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte przez posłów, stacja należąca do amerykańskiego koncernu Discovery nie otrzyma koncesji.

Na mediach społecznościowych apel do posłów w tej sprawie wystosował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Rot Niepodległości – Robert Bąkiewicz.

„Dzisiaj zamiast armii do walki wykorzystywane są media. Wojna toczy się nie na karabiny, ale na informacje, które wrogowie wykorzystują do niszczenia wspólnot i destabilizacji społeczeństw. Każde liczące się państwo dba o to, aby w tej walce informacyjnej media obce nie miały przewagi nad mediami krajowymi.
Dlatego apeluję do polskich parlamentarzystów, aby zagłosowali dzisiaj za „Lex TVN”.”

Apel o współpracę w obronie polskiej suwerenności

Robert Bąkiewicz, prezes Rot Niepodległości zaapelował do środowisk patriotycznych o włączenie się w działania broniące polskiej suwerenności.

W związku z próbą ukarania Polski przez Komisję Europejską, Robert Bąkiewicz wystosował apel do wszystkich środowisk patriotycznych, aby włączyły się w działania mające na celu obronę niezależności Rzeczypospolitej przed eurokratami z Brukseli.

Pełna treść Apelu:

„Wyrok TSUE uderzający w funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zapowiedź Komisji Europejskiej ukarania Polski za samodzielne decydowanie o swoim ustroju sądowniczym są nie tylko działaniami sprzecznymi z polskim porządkiem konstytucyjnym, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny, ale są pozatraktatową i bezprawną próbą pozbawienia państwa i narodu polskiego prawa decydowania o swoim losie. Jest to cios w demokratyczne zasady i prawa obywatelskie gwarantujące możliwość decydowania przez naród o własnym losie.

Państwo polskie nigdy nie przyznało Unii Europejskiej prawa decydowania o kwestiach ustrojowych, suwerenności i o zakresie praw obywatelskich. Dlatego te działania instytucji unijnych są nie tylko złamaniem prawa traktatowego, ale są próbą pozbawienia naszego państwa suwerenności, a narodu wolności obywatelskich. Za działaniami instytucji unijnych kryje się polityka Republiki Federalnej Niemiec zmierzająca do narzucenia Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej wschodnim sąsiadom, swojej dominacji i pozbawienia tych narodów prawa decydowania o swym losie. Jest to próba zmuszenia władz tych państw do prowadzenia polityki realizującej w pierwszej kolejności interesy niemieckie, kosztem interesów własnych, jak to ma miejsce w przypadku polityki energetycznej. Polityka niemiecka zmierza bowiem do przekształcenia Unii Europejskiej w swoiste „superpaństwo” zdominowane przez niemiecką hegemonię. Jest to fundamentalne zagrożenie naszej podmiotowości, bowiem zmierza do uczynienia z państwa polskiego swoistego landu, o którego polityce będzie decydował Berlin, za parawanem Brukseli. Dlatego dziś najważniejszym zadaniem dla naszego narodu i państwa jest obrona suwerennych praw Rzeczypospolitej. I choć nie jest to wojna militarna, to jednak jesteśmy w stanie cywilnej wojny o naszą niepodległość.

Dziś walka o niepodległość oznacza powstrzymanie Niemiec i eurokratów z Brukseli przed odbieraniem państwom narodowym kolejnych atrybutów suwerenności. Niepodległość państwa jest ważniejsza od wszelkich możliwych korzyści, jakie płyną z faktu przynależności do Unii, a mogą stanowić podstawę do szantażu. Dlatego obecnie najważniejszym wyzwaniem jest obrona suwerenności Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej. Oczekujemy od władz RP zdecydowanych i skutecznych działań, które powstrzymają proces odbierania narodom europejskim ich suwerenności.

Pragniemy także wzmocnić państwo polskie w starciu z imperializmem prawnym i finansowym instytucji unijnych. Dlatego w przypadku kapitulacji władz polskich przed szantażem instytucji unijnych, zamierzamy doprowadzić do referendum, w którym postawimy kwestię nie tylko likwidacji immunitetu sędziowskiego, o którym decyduje dziś Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ale także immunitetu prokuratorskiego i parlamentarnego. Przede wszystkim chcemy poprzez referendum upoważnić władze Rzeczypospolitej do wstrzymania polskiego wkładu finansowego do instytucji unijnych, w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegokolwiek dyscyplinowania państwa polskiego karami finansowymi lub prawnymi.

Wzywamy wszystkie środowiska patriotyczne, bez względu na dzielące nas różnice, do włączenia się w działania, które mają na celu wzmocnienie państwa polskiego i obronę suwerennych praw Rzeczypospolitej. Upoważnienie państwa polskiego do zastosowania sankcji finansowych wobec państw i instytucji międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), które próbują ingerować w polską suwerenność, wzmocni szanse skutecznej obrony polskiej podmiotowości.

Robert Bąkiewicz”

Zapomniana rocznica pierwszego transportu więźniów do Gross-Rosen

Pierwszy transport więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen przybył 2 sierpnia 1940 roku i liczył prawie stu Polaków. Obóz był nazywany „Małym Oświęcimiem”, ponieważ byli tam także przetrzymywani więźniowie przywiezieni z KL Auschwitz.

W sumie przynajmniej 60 tys. więźniów stanowili Polacy, a najmłodszy z nich miał 14 lat. Na terenie Gross-Rosen mieściło się laboratorium niemieckiej firmy Siemens. Szacuje się, że z pracy więźniów obozów koncentracyjnych korzystało ok. 207 niemieckich firm. Nad wejściem do Gross-Rosen widnieje napis co w KL Auschwitz: „Arbeit macht frei”.

Delegacja Rot Niepodległości i Straży Narodowej – Dolny Śląsk złożyła kwiaty pod krzyżem ku pamięci ofiar niemieckiego reżimu i zapaliła znicze przy tablicach poświęconych pomordowanym.

Mimo przypadającej tego dnia 81. rocznicy pierwszego transportu więźniów, nie było w tym miejscu żadnych innych delegacji. Przewodnik muzealny nawet nie wspomniał o tej rocznicy.

Marsz Powstania Warszawskiego – relacja

W 77. rocznicę Powstania Warszawskiego Polacy oddali hołd bohaterom.

Roty Marszu Niepodległości wraz ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości i Straż Narodowa zorganizowały społeczne obchody 77. rocznicy Marszu Powstania Warszawskiego.

Godzinę W uczciło tysiące patriotów zgromadzonych na Rondzie im. R. Dmowskiego. Oficjalne rozpoczęcie poprzedziły przemówienia organizatorów. Głos zabrali : Halszka Bielecka (Roty Marszu Niepodległości), Michał Wawer (Ruch Narodowy), Paweł Kryszczak (Roty Marszu Niepodległości).

MPW 2021, fot. Jacek Schmidt

Marsz Powstania Warszawskiego rozpoczął swoim przemówieniem Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, założyciel Rot Niepodległości i Straży Narodowej.

MPW 2021, fot. Jacek Schmidt

Uczestnicy przeszli z ronda Dmowskiego na Plac Krasińskich przy dźwiękach warszawskich powstańczych piosenek. Skandowano również hasła przypominające o bohaterstwie Powstańców.

MPW 2021, fot. Jacek Schmidt

Marsz zakończył się na Placu Krasińskich złożeniem kwiatów pod pomnikiem i koncertem z udziałem Norberta “Smoły” Smolińskiego. Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego zaszczycił swoją obecnością pan płk. Henryk Filipski, 101-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.

MPW 2021, fot. Jacek Schmidt

Podczas koncertu lewicowi aktywiści próbowali zakłócać przebieg obchodów krzycząc w stronę weteranów, dzieci i uczestników: FASZYŚCI. Robert Bąkiewicz poprosił skrajnych aktywistów o przyłączenie się i wspólne śpiewanie z patriotami piosenek.
Nagranie uwieczniające tę chwilę podbija sieć: https://youtu.be/1ORCTjK3IaU