Apel o podpisanie ustawy „Lex TVN”

Robert Bąkiewicz zaapelował do Prezydenta RP o podpisanie ustawy „Lex TVN”.

Robert Bąkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, zaapelował w oficjalnym liście do Prezydenta RP, aby podpisał tzw. ustawę „Lex TVN”.

„Lex TVN” to projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który ma wprowadzić prawo zakazujące kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadania pakietu większościowego w polskich mediach.

17 grudnia 229 głosami „za” przy 212 głosach „przeciw” i 11 wstrzymujących się Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. weta wobec tzw. lex TVN. Oznacza to, że Sejm przyjął ustawę „Lex TVN” i trafi ona na biurko Prezydenta RP. Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Robert Bąkiewicz skierował do Prezydenta list, w którym apeluje o podpisanie przyjętej przez Sejm ustawy „Lex TVN”. Prezentujemy treść listu:

Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił tzw. „Lex TVN” – ustawę, która ma na celu dostosowanie polskiego prawa medialnego do dyrektyw unijnych, zakładających, że kapitał w instytucjach medialnych pochodzących z państw spoza obszaru Unii Europejskiej nie będzie przekraczał 49%.

Ten wymóg ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim niezależności medialnej. We współczesnym świecie bowiem, wpływy medialne mają zdecydowane przełożenie na decyzje polityczne i gospodarcze, zaś kwestia niezależności od zewnętrznych wpływów ma decydujące znaczenie o powodzeniu strategii rozwoju i bezpieczeństwa poszczególnych państw.
Ta ustawa nie gwarantuje kapitałowi polskiemu dominacji w mediach polskojęzycznych, ale jest krokiem w kierunku większej niezależności medialnej naszego kraju.

Jest ona uchwalona w szczególnym momencie, w czasie, kiedy trwa wojna hybrydowa wywołany przez Federację Rosyjską i Białoruś, w której zasadniczą kwestią jest także suwerenność medialna.

Tymczasem część polskich mediów okazała się pudłami rezonansowymi wrogiej Polsce propagandy. To stwarza fundamentalne zagrożenie dla polskiej racji stanu i bezpieczeństwa narodowego, bo utrudnia, a może także – poprzez przekazywanie wrogich treści – uniemożliwić suwerenne podejmowanie decyzji. Sytuacja ta jest tym bardziej groźna, że ewolucja systemu międzynarodowego zmierza w kierunku zdecydowanie niekorzystnym dla zachowania pokoju, szczególnie w naszej części Europy. Dlatego najważniejszym dziś zadaniem jest radykalne wzmocnienie bezpieczeństwa naszego państwa, także poprzez osłabienie wszelkich ośrodków informacyjnych, obcych i wrogich polskim interesom narodowym.

W ostatnim czasie telewizja TVN pełniła funkcję „tuby propagandowej”, uderzającej w politykę obrony nienaruszalności granic i zniesławiającej polskich żołnierzy. Takie działania stanowią bezpośrednie zagrożenie naszej suwerenności i interesów. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, że należy się spodziewać w przyszłości podobnych zachowań, zwłaszcza w przypadku ataku na polskie granice, bezpośrednio zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Warto dodać, że telewizja ta przez lata prowadziła politykę dezintegracji polskiej wspólnoty narodowej, poprzez upowszechnianie tzw. „pedagogiki wstydu” i popieranie różnorakich patologii, zwłaszcza tych dotyczących rodziny. W tych działaniach posuwała się często do fałszerstw, takich jak chociażby organizowanie obchodów urodzin Hitlera. Tego typu polityka, w sytuacji narastającego zagrożenia naszego bezpieczeństwa narodowego, osłabia morale polskiego społeczeństwa i wolę oporu przed nadchodzącymi zagrożeniami. Jest to w istocie działanie na rzecz osłabienia spoistości naszego narodu, w trwającym obecnie i nadchodzących konfliktach międzynarodowych. Działalność tej telewizji w rzeczywistości spełnia wszelkie warunki agentury.

W tej sytuacji państwo polskie powinno cofnąć koncesję medialną, nadaną tej telewizji. Ze zdumieniem przyjąłem informację o jej przedłużeniu przez Radę Radiofonii i Telewizji. Decyzja ta była aktem nieodpowiedzialności w sytuacji narastającego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Przyjęcie wspomnianej wcześniej ustawy przez Sejm jest niewystarczającym krokiem, zmierzającym do zapewnienia Polsce suwerenności medialnej, ale jak najbardziej właściwym.
W przestrzeni medialnej pojawiły się głosy, iż nie ma ona służyć zapewnieniu bezpieczeństwa medialnego, w sytuacji zewnętrznych zagrożeń, ale jedynie jest elementem gry wyborczej partii rządzącej. Zaniepokojenie patriotycznej opinii publicznej wrogą działalnością medialną tej stacji, spotyka się z odpowiedzią partii rządzącej w postaci ustawy dostosowującej jej strukturę właścicielską do wymogów obowiązujących w państwach unijnych.

Jej wprowadzenie w życie wymaga zaś zgody prezydenta, który może skorzystać z prawa weta. Jeżeli by się tak stało, to mielibyśmy do czynienia z taktyczną grą obozu rządzącego, którego celem nie jest obrona suwerenności medialnej i bezpieczeństwa narodowego, a jedynie zapewnienie sobie poparcia patriotycznej opinii publicznej w wyborach, przy zachowaniu istniejącego stanu medialnego w Polsce. Poprzednie wypowiedzi ośrodka prezydenckiego sugerowały możliwość zawetowania tej ustawy. W takim przypadku moglibyśmy mówić o sprzeniewierzeniu się przez Pana Prezydenta i obóz rządzący polityce budowania naszego bezpieczeństwa. Zawetowanie tej ustawy nie narusza naszych zobowiązań sojuszniczych, o czym świadczą zapisy w traktacie polsko-amerykańskim. Zawetowanie tej ustawy, także nie uderza w pluralizm medialny. Nie należy bowiem traktować wrogiej Polsce propagandy jako wyrazu jakiejkolwiek troski o dobro wspólne. To nie jest uprawniony element pluralizmu i wolności słowa, a wroga wobec polskiego interesu narodowego działalność w interesie obcych mocarstw.

W imię wzmacniania naszego bezpieczeństwa narodowego apeluję do Pana, Panie Prezydencie, o podpisanie tej ustawy i podjęcie dalszych działań, zarówno w wymiarze budowania silnej armii, jak też zwalczania zagrażających Polsce ośrodków medialnych.”

#DmowskiZostaje pokaz w centrum Warszawy

Roty Marszu Niepodległości zorganizowały iluminację na Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie z wizerunkiem Dmowskiego.

W czwartkowe popołudnie, w godzinach szczytu, warszawiacy mogli podziwiać iluminację na fasadzie Pałacu Nauki i Kultury. Można było zobaczyć napis @DmowskiZostaje oraz wizerunek samego Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego.

Pokaz stanowi element szerszej akcji, która jest reakcją na decyzję Rady miejskiej Warszawy o zmianie nazwy Ronda im. R. Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Skandaliczna decyzja jest elementem walki Prezydenta Warszawy ze środowiskiem polskich patriotów, jak skomentował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz: „Rafał Trzaskowski opętany nienawiścią do narodowców, którzy go nie poparli w wyborach, teraz chce symbolicznie zdjąć z piedestału Romana Dmowskiego”.

Do sprawy odniosła się również Halszka Bielecka, wrocławska działaczka: „Nie można dopuścić, aby radni czuli się bezkarni i uważali, że skoro wybory są dopiero za dwa lata, to mogą nie liczyć się z opinią społeczną i dobrem mieszkańców Warszawy. Ta decyzja to ukłon w stronę skompromitowanych aborcjonistek i zemsta za udany, spokojny i bezpieczny Marsz Niepodległości (…) Wykorzystywanie „praw kobiet” do dzielenia Polaków jest pełnym hipokryzji, płytkim chwytem politycznym, po który sięgają tracący na popularności samorządowcy z PO„.

W godzinach wieczornych działacze Rot Marszu Niepodległości i Straży Narodowej udali się do Prezydenta Warszawy i wyświetlali na warszawskim ratuszu napis „Dmowski zostaje” naprzemiennie z podobizną Romana Dmowskiego, a także logotypami Rot Marszu Niepodległości i Straży Narodowej.

40. rocznica stanu wojennego

Roty Marszu Niepodległości uczciły 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W nocy z 12 na 13 grudnia, parę minut po północy, pod Belwederem Roty Marszu Niepodległości zorganizowały konferencję prasową, aby uczcić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Celem konferencji było upamiętnienie ofiar komunistycznych represji oraz przypomnienie, że winni zbrodni nie zostali do tej pory rozliczeni. Uczestnicy wydarzenia symbolicznie zapalili znicze.

W spotkaniu wziął udział poseł Janusz Kowalski, który wskazał na rys historyczny wydarzeń z drugiej połowy XX wieku. Robert Bąkiewicz zaznaczył, że: „dzisiaj domagamy się od państwa polskiego (…) obrony polskiej suwerenności i niepodległości i rozliczenia wszystkich winowajców tego strasznego okresu”.

13.12.2021, Warszawa

Witamy nowego Kanclerza Niemiec

Happening z okazji wizyty w Polsce nowego Kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

W środę, 8 grudnia Bundestag wybrał Olafa Scholza na nowego kanclerza Niemiec. Tym samym oficjalnie zakończyły się 16-letnie rządy Angeli Merkel. W niedzielę, 12 grudnia, nowy Kanclerz przyjechał do Polski z wizytą. Z tej okazji działacze Rot Marszu Niepodległości przygotowali happening.

Działacze Stowarzyszenia ustawili się z banerem, na którym w języku niemieckim widniał napis:
Niemiecka KRS – 100% politycy
Możecie więcej… Dlaczego?

Na grafice niemieccy sędziowie i ich powiązania polityczne.

12 grudnia, Warszawa

Akcja miała na celu pokazanie hipokryzji niemieckich polityków, którzy domagają się zmian w polskim prawie i zarzucają Polsce brak praworządności z powodu rzekomego upolitycznienia systemu sądownictwa. Natomiast w Niemczech to politycy w 100 proc. wybierają sędziów.

Wybrano rzecznika prasowego Rot MN

Rzecznikiem Rot Marszu Niepodległości został wieloletni działacz – Sebastian Sikora.

Jest nam bardzo miło poinformować, że od 4 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości mają oficjalnie rzecznika prasowego. Tę funkcję będzie pełnił Sebastian Sikora, od lat zaangażowany w inicjatywy Rot MN oraz Marszu Niepodległości.

Dziennikarzy i przedstawicieli mediów prosimy o kontakt na adres: rzecznik@roty.pl

Sebastian Sikora

Sebastian Sikora to rodowity warszawiak. Swoją młodość spędził jednak w miejscowości Dębe nad Zalewem Zegrzyńskim. Od wczesnych lat szkolnych wykazywał duże zainteresowanie problemami współczesnego świata, a także swojej małej Ojczyzny. Dzięki pracy nt. wpływów globalizmu zasiadł w poselskich ławach XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Artykuł o historii
Fortu w Dębe oraz tej miejscowości zyskał uznanie jury konkursu dziennikarskiego, organizowanego przez CANAL+, i zdobył główną nagrodę.

W czasach liceum bardzo mocno utwierdził się tożsamościowo. Jak sam przyznaje ogromny wpływ mieli na to nauczyciele oraz postaci związane ze szkołą, jak chociażby osoba prezydenta Stefana Starzyńskiego czy założyciela i patrona szkoły – Emiliana Konopczyńskiego. W tym okresie był również członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w roku szkolnym
2009/10.

W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej, na kierunku „Zarządzanie i inżyniera produkcji” bardzo mocno zainteresował się sprawami swojego regionu. Efektem tego był start w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Legionowskiego w 2014. Jako kandydat bezpartyjny, został wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości – i w ówczesnej kadencji należał do największego opozycyjnego ugrupowania w składzie Rady. W latach 2014-18 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, angażując się także w pracę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy staroście legionowskim.

Od 2018 jeszcze ściślej zaczął współpracować ze środowiskiem narodowym, z którym sympatyzował już od początku studiów w 2011 roku. Dzięki zdolnościom, które nabył podczas pracy w jednej z podwarszawskich stacji radiowych, został „głosem” wielu wydarzeń organizowanych przez środowisko Marszu Niepodległości. Wraz z powstaniem Rot Marszu Niepodległości dołączył do jej struktur.

Uhonorowany brązową odznaką dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczący w życiu religijnym swojej Parafii. W związku z dorastaniem w okolicy, mocno związanej z wojskowością (w Zegrzu działa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki), od zawsze wychowany w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny oraz wierności hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Zjazd Rot Marszu Niepodległości 2021

Odbył się Zjazd Rot Marszu Niepodległości, na którym zaplanowano działania na najbliższe pół roku.

W pierwszy grudniowy weekend, 4-5 grudnia 2021 r., odbył się tegoroczny ogólnopolski Zjazd liderów Rot Marszu Niepodległości. Przez niemal dwa dni nasi działacze intensywnie debatowali nad najbliższymi planami i inicjatywami, które zamierzają podjąć Roty MN.

W Zjeździe wzięło udział około 30 najbardziej zaangażowanych działaczy, którzy podjęli wiele ciekawych inicjatyw w swoich regionach. Poza omówieniem bieżącej działalności i zaplanowaniu kilku dużych wydarzeń, które odbędą się w pierwszej połowie 2022 roku, padło wiele pomysłów, które już zaczęły być wdrażane.

Jest nam również niezmiernie miło poinformować, że podczas Zjazdu został przedstawiony Rzecznik Prasowy Rot Marszu Niepodległości – Sebastian Sikora (rzecznik@roty.pl).

Wieczorem nasi działacze rozpoczęli integrację przy kiełbaskach i ognisku na samym brzegiem Bugu.

Zjazd sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.