Ostatnie tygodnie zbiórki podpisów pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Najpóźniej do połowy grudnia należy przesłać podpisy pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej.

Roty Niepodległości weszły w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”, ponieważ popierają inicjatywę dopracowania w systemie prawnym skutecznej ochrony praw rodzin, jednocześnie kategorycznie sprzeciwiają się wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” terminów ideologii gender niefunkcjonujących do tej pory w polskich przepisach. Konwencja Stambulska nie chroni ani kobiet, ani dzieci, tylko ma na celu narzucenie wszystkim państwom ideologii gender. Ten dokument potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką.

Okres przeznaczony na zbiórkę podpisów wypadł w wyjątkowo trudnym czasie. Nie mamy możliwości organizowania zbiórek na ulicy czy podczas większych zgromadzeń, dlatego liczymy na wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w gronie rodziny i znajomych zbiorą, a następnie prześlą karty z podpisami. Bez zaangażowania wszystkich mających na uwadze dobro i przyszłość polskich rodzin nie uda się przedstawić projektu w Sejmie. Ustawa zobowiązuje również rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny.

Więcej na temat projektu na stronie: https://takdlarodziny.ordoiuris.pl/

Karty z podpisami wysyłamy do 15 grudnia na adres: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108, Warszawa

Liczy się każdy podpis, dlatego nie rezygnuj i przekaż każdą kartę, nawet z jednym podpisem!

Inicjatywa Ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Roty Niepodległości udzieliły poparcia inicjatywie ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej.

Z inicjatywy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego oraz Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ruszyła w połowie lipca zbiórka podpisów pod projektem ustawy, dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, a także zobowiązania rządu do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodzin. Roty Niepodległości wejdą w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”.

„Konwencja stambulska jest antyrodzinnym, genderowym dokumentem, który ma na celu „wykorzenienie” (art. 12 konwencji) zwyczajów opartych o tradycyjne wzorce kobiet, mężczyzn, jak i całych rodzin. Nie wprowadza żadnych nowych narzędzi do walki z realną przemocą wobec kobiet.” (Lidia Sankowska – Grabczuk / rzecznik inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Wszystkie informacje oraz karty do zbierania podpisów można znaleźć na stronie: www.chronmyrodziny.pl.

Zachęcamy również do podpisania się pod międzynarodową petycją do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz do całej Komisji Europejskiej o wycofanie się z planów przyjęcia konwencji: https://stopgenderconvention.org/

„Konwencja ma charakter skrajnie ideologiczny. Antagonizuje ona społeczeństwo, wprowadzając element walki płci, a w konsekwencji prowadząc do dekonstrukcji rodziny i norm społecznych opartych na akceptacji różnic między kobietami i mężczyznami.”