Inicjatywa Ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Roty Niepodległości udzieliły poparcia inicjatywie ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej.

Z inicjatywy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego oraz Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ruszyła w połowie lipca zbiórka podpisów pod projektem ustawy, dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, a także zobowiązania rządu do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodzin. Roty Niepodległości wejdą w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”.

„Konwencja stambulska jest antyrodzinnym, genderowym dokumentem, który ma na celu „wykorzenienie” (art. 12 konwencji) zwyczajów opartych o tradycyjne wzorce kobiet, mężczyzn, jak i całych rodzin. Nie wprowadza żadnych nowych narzędzi do walki z realną przemocą wobec kobiet.” (Lidia Sankowska – Grabczuk / rzecznik inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Wszystkie informacje oraz karty do zbierania podpisów można znaleźć na stronie: www.chronmyrodziny.pl.

Zachęcamy również do podpisania się pod międzynarodową petycją do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz do całej Komisji Europejskiej o wycofanie się z planów przyjęcia konwencji: https://stopgenderconvention.org/

„Konwencja ma charakter skrajnie ideologiczny. Antagonizuje ona społeczeństwo, wprowadzając element walki płci, a w konsekwencji prowadząc do dekonstrukcji rodziny i norm społecznych opartych na akceptacji różnic między kobietami i mężczyznami.”