Wstrzymajmy masową imigrację do Polski

Podczas pobytu na Dolnym Śląsku Robert Bąkiewicz odwiedził Oławę, miasto, które jest nazywane „ukraińską stolicą Dolnego Śląska”. Na konferencji prasowej przedstawiciele Rot mówili o problemie imigracji ukraińskiej. Zostało również złożone pismo w tej sprawie m.in. do Starostwa Powiatowego.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Oławie, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz założyciel Rot MN, Robert Bąkiewicz mówił o problemach, które pojawiają się w całej Polsce w związku z masową imigracją.

„Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wielka jest pomoc dla Ukraińców: pracowników, którzy tutaj przyjechali za pracą, ale i tych, którzy się tutaj osiedlili, jakie wywołuje to wewnętrzne konflikty, w jaki sposób oddziałuje na życie Polaków? Chcielibyśmy wnioskować o to, żeby zostały wstrzymane wszelkie działania socjalne dla Ukraińców przebywających na terenie RP. Naszym celem jest wprowadzenie memorandum imigracyjnego i wstrzymanie imigracji, która przyniesienie nam to „multikulti”, które mamy na Zachodzie i które jest realizowaniem społeczno-ekonomicznych działań przedsiębiorców. Te problemy, konflikty są przyciągane do Polski”

Po konferencji zostały złożone wnioski o dostęp do informacji publicznej do organów samorządowych oraz Komendy Powiatowej Policji, w których zostały zadane pytania o sytuację imigrantów w powiecie oławskim.

Starostwo Powiatowe:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Zasiłki dla bezrobotnych:
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych? Dotyczy lat 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021. Prosimy o przedstawienie zestawienia z podziałem na miesiące.
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych będących obywatelami innych państw? Zakres dat jak w pytaniu powyżej.
Jak układał się stosunek Ukraińców do innych narodowości pobierających zasiłki dla bezrobotnych w zakresach czasowych podanych powyżej?
Jaki jest poziom bezrobocia?
Wśród wszystkich mieszkańców
Wśród imigrantów
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) jest zatrudniona na umowę o pracę?
Ilu mieszkańców powiatu wyemigrowało w ostatnich 5 latach?
Ilu obcokrajowców przyjechało w ostatnich 5 latach? Jaka jest struktura zatrudnienia?
Jakie środki przeznacza się na asymilację imigrantów, np. nauka języka?
Jaka jest skala nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość)?
Ilu imigrantów było zarażonych COVID-19?
Ile dzieci imigrantów uczy się w lokalnych szkołach?
Czy korzystają z dodatkowych zajęć?
Czy są zgłaszane problemy w związku z asymilacją?
Jakie zostały podjęte przez samorząd działania w celu aktywizacji grup nie pracujących, które mogłyby podjąć pracę wśród mieszkańców powiatu?

Urząd Miasta:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Jakie środki zostały przeznaczone dla obcokrajowców na pomoc socjalną w latach 016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) pobiera 500+? Jakie były to wartości w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z mieszkań socjalnych?

Komenda Powiatowa Policji:
Jaka jest skala przestępczości wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?
Jaka jest skala wykroczeń wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?

Sprzeciw wobec przyznania Strajkowi Kobiet Nagrody Wrocławia

W czwartek (20 maja) odbyła się we Wrocławiu konferencja prasowa dotyczącą przyznania przez Radę Miejską Nagrody Wrocławia Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet. Gościem specjalnym był Robert Bąkiewicz.

Wrocławskie środowiska społeczne i młodzieżowe zdecydowały się wyrazić sprzeciw wobec skandalicznej decyzji Rady Miejskiej Wrocławia, która przyznała wyróżnienie, jakim jest Nagroda Wrocławia, organizacji, która nawoływała do agresji, wandalizmu oraz organizowała nielegalne zgromadzenia w trakcie pandemii.

Konferencję zaszczycili liczni przedstawiciele mediów, a sam temat stał się elementem integrującym wiele różnych środowisk we Wrocławiu. W czwartek głos zabrali: Halszka Bielecka (wrocławska działaczka), Ewelina Kondziela (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin), Magdalena Trojanowska (Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci), Michał Wróbel (Młodzież Wszechpolska), Paweł Kryszczak (Roty Marszu Niepodległości) oraz Robert Bąkiewicz (Marsz Niepodległości, Roty MN, Straż Narodowa).

„Decyzja miasta o przyznaniu nagrody Marcie Lempart jest skandaliczna. Włodarze tą decyzją biorą odpowiedzialność za dewastacje, wandalizm i agresje wobec katolików” – Robert Bąkiewicz.

Fot. Adrian Nikiel (legitymizm.org)

Polityka prorodzinna – Oświadczenie

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza w sprawie obecnej polityki prorodzinnej. Propozycje zmian, mających na celu poprawę demografii w Polsce i sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych.

Polska jest w stanie katastrofy demograficznej. Choć program 500+ poprawił sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi, ale tylko nieznacznie poprawił dzietność polskich rodzin. Wynika to z wielu społecznych, ekonomicznych i kulturowych przyczyn.  Nie na wszystkie wyzwania państwo polskie jest w stanie szybko i efektywnie  odpowiedzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że przezwyciężenie  dominującego modelu rodziny małodzietnej jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasz kraj.

Potrzebne są przyjazne rodzinie i dzietności zmiany w mediach i sponsorowanej przez państwo kulturze masowej, które do tej pory propagują wrogie rodzinie modele zachowań i upowszechniają patologie, takie jak  rozwody, jako normę zachowań społecznych.  Upowszechniają także fałszywy stereotyp, jakoby rodzina była podstawowym źródłem przemocy i innych patologii. Istnieje wielka potrzeba przezwyciężenia tych fałszywych stereotypów w świadomości społecznej i upowszechnianie w mediach pozytywnych modeli rodziny, zwłaszcza rodzin rozwojowych przynajmniej z trójka dzieci. Wzywamy władzę do opracowania i wdrożenia programu medialnego promocji rodziny i dzietności.

Na wzór ustaw  wprowadzonych  w  Niemczech i w Norwegii zwracamy się o wprowadzenie ustawowych rozwiązań ratujących zagrożone rozwodem małżeństwa.  Ich ofiarą są przede wszystkim dzieci, ale  także rozwiedzeni małżonkowie, którzy często pochopnie podejmują decyzje o rozstaniu.

Z tego powodu zwracamy się o uruchomienie programu wsparcia dla młodych małżeństw (do 25. roku przynajmniej jednego małżonka) w postaci umarzanych kredytów, jeżeli małżeństwo przetrwa co najmniej dziesięć lat i będzie miało co najmniej dwójkę dzieci.

Zasadniczym działaniem w propagowaniu modelu rodzin rozwojowych powinno być dalsze materialne wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dlatego domagamy się rozszerzenia pomocy materialnej dla tego typu rodzin. Pomoc powinna być rozszerzona dla rodzin przynajmniej  z trójką dzieci. Dlatego proponujemy wprowadzenie 1000+ na trzecie i następne dziecko oraz uzależnienie  planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku od liczby posiadanych dzieci. Zdecydowane podwyższenie tej kwoty powinno przede wszystkim dotyczyć rodzin przynajmniej z trójką dzieci. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych zmian postaw rodzicielskich, dlatego proponujemy  rozwiązania, które z pewnością będą bardziej skutecznie przezwyciężały katastrofę demograficzną.

Robert Bąkiewicz