Regulamin strony

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://roty.pl


Strona internetowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres:
05-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583

Strona internetowa umożliwia:

 • Zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia;
 • Podpisywanie petycji w sprawie osób, których prawa zostały złamane;
 • Dołączenie do Stowarzyszenia;
 • Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia.

Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
 • Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 • Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

Informacje dostępne na stronie internetowej

 • Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 • Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
 • Użytkownicy/czki strony internetowej mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.
 • Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do Stowarzyszenia i/lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz podlegają ochronie prawnej.

Podpisywanie petycji

 • Strona internetowa umożliwia podpisywanie petycji ws. osób, których prawa zostały złamane.
 • W trakcie podpisywania petycji poufność i ochrona użytkownika/czki jest zapewniana za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.
 • Podpisanie petycji nie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od Stowarzyszenia jakichkolwiek informacji.
 • Zgoda na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji musi zostać dobrowolnie wyrażona poprzez wybór odpowiedniego okienka.

Dołączenie do stowarzyszenia

 • Strona internetowa umożliwia dołączenie do Stowarzyszenia lub odnowienie składki członkowskiej.
 • Dokładne informacje dotyczące wspomnianego powyżej procesu dostępne są na odpowiednich podstronach.

Przekazywanie darowizn

Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.

Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

 • Przelewu elektronicznego;
 • Karty płatniczej;
 • Przelewu tradycyjnego;
 • Karty kredytowej lub debetowej.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na regularne wsparcie działań Stowarzyszenia (zwanej dalej: „Subskrypcją”).

Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.