Życzenia z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzenia wielu łask od Roberta Bąkiewicza.

Przyjaciele, na te wyjątkowe święta – wyjątkowe to znaczy wynikające bezpośrednio ze swej materii, ale również i z czasów, w których je obecnie obchodzimy – chciałbym Wam podziękować za to, że stoicie pod Krzyżem, za to, że macie odwagę, aby tam dziś być.

W czasach kiedy przyznawanie się do Chrystusa i do Jego Kościoła staje się passe. W czasach kiedy łatwiej płynąć z nurtem i stać po stronie motłochu, który krzyczy „ukrzyżuj Go”, który drwi i szydzi z własnego Pana i Króla, który na niego plwa i na Jego świętą głowę wbija mu cierniową koronę, który Go biczuje i bije… – Wy trwacie przy Nim i Jego Matce.
Wy również nie zachowujecie się jak obojętna większość, która wie o tym, że „On nie winien”, ale pod presją motłochu przyjmuje postawę Piłata i umywa ręce… – Wy jesteście tego przeciwieństwem wznosząc głośno sprzeciw. Jesteście Jego najwierniejszymi sługami.

Dlatego pragnę Wam życzyć tego, abyście dzięki aktowi odkupienia, który dokonał się na Krzyżu i przezwyciężeniu śmierci przez Zmartwychwstanie dostąpili tak wielu, wielu łask, jak to jest możliwe. Aby Chrystus patrząc na nasze marne żywota dał Wam Nadzieję, Wiarę i Miłość. Aby oblekł Was w zbroję cnót: odwagi, męstwa, sprawiedliwości, roztropności i pokory. Żeby dał Wam siłę do przezwyciężania własnych słabości w drodze do zbawienia dusz, ale i budowania Królestwa Chrystusowego, tutaj na naszej polskiej ziemi. Aby dał siłę w stanowczej postawie i świadectwie, które może być natchnieniem dla innych. Aby dał Wam łaskę pewności, że bronicie Prawdy i Wolności, którą jest Chrystus!

Czego z całego serca Wam/ Nam życzę.

Z Panem Bogiem +
Robert Bąkiewicz