Polityka prorodzinna – Oświadczenie

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza w sprawie obecnej polityki prorodzinnej. Propozycje zmian, mających na celu poprawę demografii w Polsce i sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych.

Polska jest w stanie katastrofy demograficznej. Choć program 500+ poprawił sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi, ale tylko nieznacznie poprawił dzietność polskich rodzin. Wynika to z wielu społecznych, ekonomicznych i kulturowych przyczyn.  Nie na wszystkie wyzwania państwo polskie jest w stanie szybko i efektywnie  odpowiedzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że przezwyciężenie  dominującego modelu rodziny małodzietnej jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasz kraj.

Potrzebne są przyjazne rodzinie i dzietności zmiany w mediach i sponsorowanej przez państwo kulturze masowej, które do tej pory propagują wrogie rodzinie modele zachowań i upowszechniają patologie, takie jak  rozwody, jako normę zachowań społecznych.  Upowszechniają także fałszywy stereotyp, jakoby rodzina była podstawowym źródłem przemocy i innych patologii. Istnieje wielka potrzeba przezwyciężenia tych fałszywych stereotypów w świadomości społecznej i upowszechnianie w mediach pozytywnych modeli rodziny, zwłaszcza rodzin rozwojowych przynajmniej z trójka dzieci. Wzywamy władzę do opracowania i wdrożenia programu medialnego promocji rodziny i dzietności.

Na wzór ustaw  wprowadzonych  w  Niemczech i w Norwegii zwracamy się o wprowadzenie ustawowych rozwiązań ratujących zagrożone rozwodem małżeństwa.  Ich ofiarą są przede wszystkim dzieci, ale  także rozwiedzeni małżonkowie, którzy często pochopnie podejmują decyzje o rozstaniu.

Z tego powodu zwracamy się o uruchomienie programu wsparcia dla młodych małżeństw (do 25. roku przynajmniej jednego małżonka) w postaci umarzanych kredytów, jeżeli małżeństwo przetrwa co najmniej dziesięć lat i będzie miało co najmniej dwójkę dzieci.

Zasadniczym działaniem w propagowaniu modelu rodzin rozwojowych powinno być dalsze materialne wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dlatego domagamy się rozszerzenia pomocy materialnej dla tego typu rodzin. Pomoc powinna być rozszerzona dla rodzin przynajmniej  z trójką dzieci. Dlatego proponujemy wprowadzenie 1000+ na trzecie i następne dziecko oraz uzależnienie  planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku od liczby posiadanych dzieci. Zdecydowane podwyższenie tej kwoty powinno przede wszystkim dotyczyć rodzin przynajmniej z trójką dzieci. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych zmian postaw rodzicielskich, dlatego proponujemy  rozwiązania, które z pewnością będą bardziej skutecznie przezwyciężały katastrofę demograficzną.

Robert Bąkiewicz

Życzenia z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzenia wielu łask od Roberta Bąkiewicza.

Przyjaciele, na te wyjątkowe święta – wyjątkowe to znaczy wynikające bezpośrednio ze swej materii, ale również i z czasów, w których je obecnie obchodzimy – chciałbym Wam podziękować za to, że stoicie pod Krzyżem, za to, że macie odwagę, aby tam dziś być.

W czasach kiedy przyznawanie się do Chrystusa i do Jego Kościoła staje się passe. W czasach kiedy łatwiej płynąć z nurtem i stać po stronie motłochu, który krzyczy „ukrzyżuj Go”, który drwi i szydzi z własnego Pana i Króla, który na niego plwa i na Jego świętą głowę wbija mu cierniową koronę, który Go biczuje i bije… – Wy trwacie przy Nim i Jego Matce.
Wy również nie zachowujecie się jak obojętna większość, która wie o tym, że „On nie winien”, ale pod presją motłochu przyjmuje postawę Piłata i umywa ręce… – Wy jesteście tego przeciwieństwem wznosząc głośno sprzeciw. Jesteście Jego najwierniejszymi sługami.

Dlatego pragnę Wam życzyć tego, abyście dzięki aktowi odkupienia, który dokonał się na Krzyżu i przezwyciężeniu śmierci przez Zmartwychwstanie dostąpili tak wielu, wielu łask, jak to jest możliwe. Aby Chrystus patrząc na nasze marne żywota dał Wam Nadzieję, Wiarę i Miłość. Aby oblekł Was w zbroję cnót: odwagi, męstwa, sprawiedliwości, roztropności i pokory. Żeby dał Wam siłę do przezwyciężania własnych słabości w drodze do zbawienia dusz, ale i budowania Królestwa Chrystusowego, tutaj na naszej polskiej ziemi. Aby dał siłę w stanowczej postawie i świadectwie, które może być natchnieniem dla innych. Aby dał Wam łaskę pewności, że bronicie Prawdy i Wolności, którą jest Chrystus!

Czego z całego serca Wam/ Nam życzę.

Z Panem Bogiem +
Robert Bąkiewicz

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza o Funduszu Odbudowy

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza na temat planów federalizacji Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie Funduszu Odbudowy.

30 marca prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości wydał Oświadczenie na temat planów federalizacji Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie Funduszu Odbudowy. Treść Oświadczenia została przekazana do mediów.

Treść Oświadczenia:

„Wykorzystując kryzys covidowy, Komisja Europejska przygotowała plan federalizacji Unii Europejskiej. Instrumentem dalszej federalizacji ma być Fundusz Odbudowy. Jego istotą jest zaciągnięcie kredytu przez Komisję Europejską i solidarne, przez wszystkie państwa, spłacanie tego kredytu. W przypadku niewypłacalności jednego z państw, odpowiedzialność na jego niewypłacalność ponoszą pozostałe państwa unijne. Natomiast dostęp do tych funduszy ma być uzależniony od kryteriów ustalanych przez Komisję Europejską, jak na przykład kryterium ”praworządności”. Oznacza to, że państwa unijne radykalnie zwiększają władzę Komisji i jedocześnie uzależniają się od jej decyzji w kwestii możliwości wykorzystania tych funduszy. Przyjęcie tego Funduszu oznacza że Polska będzie odpowiedzialna, na przykład za spłatę kredytów za coraz bardziej zadłużone państwa południowej Europy, zaś decyzje państwa polskiego będą uzależnione finansowo od decyzji Komisji Europejskiej. Oznacza to że naród polski straci zdolność do samodzielnego i wolnego kształtowania swojej polityki i swojej przyszłości. Przyjęcie proponowanych zasad oznacza że finanse publiczne, będące materialną bazą funkcjonowania państwa zostają w przeważającej mierze uzależnione od czynników zagranicznych niekontrolowanych przez polskie społeczeństwo.

Jednocześnie ten Fundusz przewiduje wprowadzenie podatków unijnych : od transakcji finansowych, opodatkowanie gigantów cyfrowych, opłatę od plastyku, czy podatek węglowy. Jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą kontroli władz Rzeczpospolitej przez własny naród, a zarządzanie finansami publicznymi jest konstytucyjnie zagwarantowanym wyrazem suwerenności państwa polskiego. W początkach Stanów Zjednoczonych, uwspólnotowienie długu i wprowadzenie podatków federalnych było faktycznym stworzeniem jednego państwa. A stworzenie jednego państwa europejskiego, to likwidacja polskiej niepodległości. I utraconej wolności nie zastąpią nawet miliardy euro, nawet jeżeliby miała je Polska otrzymać.

Akceptacja tego „Funduszu” jest zgodą na radykalne wyzbywanie się naszej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych i pozbawienie narodu polskiego możliwości niepodległego kształtowania swojego losu. Podstawowym gwarantem wolności narodu jest niepodległe państwo polskie. Ograniczanie suwerenności państw europejskich nie prowadzi do rozwoju Europy, a wprost przeciwnie, poprzez rozwój biurokracji do krępowania wzrostu gospodarczego, a przez to upadku znaczenia naszego kontynentu. Nikomu poza Polakami nie zależy na pomyślności i wolności naszego narodu i dlatego utrzymanie własnego suwerennego państwa jest naczelną wartością i głównym celem polityki naszego narodu. Dlatego w sposób zdecydowany wypowiadamy się przeciwko przyjęciu Funduszu Odbudowy w zaproponowanym kształcie. Ratyfikacja porozumienia unijnego o Funduszu Odbudowy byłaby radykalnym uderzeniem w polską suwerenność.”

List otwarty organizacji katolickich do Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka

W związku z cały czas realną groźbą pozbawienia wiernych możliwości udziału w Eucharystii oraz przyjmowania sakramentów w okresie wielkanocnym środowiska katolickie i patriotyczne wystosowały list do Prymasa Polski.

Organizacje katolickie i patriotyczne w obawie o ograniczenia w możliwości sprawowania kultu religijnego w okresie Wielkiego Postu oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kierują list otwarty do Prymasa Polski, w celu zwrócenia uwagi na pogarszającą się sytuację wiernych Kościoła Katolickiego. Z obawy o istniejącą realną groźbę dalszych restrykcji pandemicznych ograniczających możliwości korzystania z sakramentów oraz udziału w liturgii, prosimy o podjęcie stanowczych działań celem zapobieżenia takiej sytuacji.

Tym samym środowiska społeczne, które stanęły w obronie Kościoła i wiary w momencie zmożonych ataków na świątynie i kapłanów apelują o umożliwienie pełnego uczestnictwa w obrzędach religijnych czego wyrazem jest ten list.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

Fot. episkopat.pl

Męska Droga Krzyżowa

19 marca ulicami Warszawy przeszło około dwóch tysięcy mężczyzn w Męskiej Drodze Krzyżowej.

19 marca, w uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny,  ulicami Warszawy przeszła Męska Droga Krzyżowa. Organizatorami wydarzenia były środowiska katolickie, wśród których znalazły się: Roty Marszu Niepodległości, Straż Narodowa, Bractwo Przedmurza, Żołnierze Chrystusa, Wojownicy Maryi czy Krucjata Młodych.

Drogę Krzyżową poprzedziła uroczysta Eucharystia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP w warszawskiej archikatedrze pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie przedstawiciele Straży Narodowej przenieśli krzyż z krucyfiksem o rozmiarach 3 na 5 metrów na Plac Zamkowy, z którego po odśpiewaniu Pieśni Konfederatów rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Mężczyźni prowadzeni przez kapłana w skupieniu przeszli ulicami Starówki. W tym czasie kobiety brały udział w adoracji w Katedrze na Starym Mieście. Kilkukilometrowa trasa Drogi Krzyżowej zakończyła się pod Bazyliką Świętego Krzyża Apelem Jasnogórskim.

Wydarzenie miało charakter religijny i zostało odprawione w intencji pokuty i wynagrodzenia za grzechy Narodu Polskiego. Jak wcześniej zapowiadał organizator –  Robert Bąkiewicz: „Oprócz celu wynagradzającego Bogu za wszystkie zniewagi ostatnich miesięcy, chcemy podkreślić rolę mężczyzny w obronie wiary, tradycji, ojczyzny. To mężczyźni powinni brać odpowiedzialność w walce cywilizacyjnej, odpowiedzialność za własną religię, ojczyznę i rodzinę. Każdy mężczyzna, który dba o Boże wartości, potrafi w takim miejscu się pojawić i powiedzieć: „Non possumus”. Nie pozwolimy, by środowiska antychrystusowe podążały drogą rewolucji, na którą się nie zgadzamy. To też pewna manifestacja przywiązania do tradycji i wiary”.

Wydarzenie zgromadziło kilka tysięcy osób.

Męski Różaniec

6 marca ulicami Warszawy przeszedł Męski Różaniec wynagradzający za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu. W wydarzeniu licznie wzięli udział nasi działacze.

Męski Różaniec Warszawa to nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, podczas których mężczyźni wynagradzają Niepokalanemu Sercu Maryi – Królowej Polski.

6 marca 2021 roku uczestnicy wynagradzali za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela przy ulicy Świętojańskiej 8. Następnie wierni Sercu Maryi mężczyźni z modlitwą na ustach przeszli ulicami Warszawy publicznie manifestując potrzebę wynagrodzenia za grzechy naszego narodu.