Niepoprawna konferencja „Bitwa Warszawska- zakazana prawda”

Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Kanał „Historia bez mitów”, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości praz Roty Niepodległości zorganizowali „niepoprawną” konferencję historyczną, podczas której prelegenci zmierzyli się z mitami narosłymi wokół Bitwy Warszawskiej.

W czwartek, 13 sierpnia 2020 roku odbyła się konferencja poświęcona 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, którą mieliśmy przyjemność organizować.

Podczas prawie ośmiogodzinnego spotkania eksperci analizowali dotychczas przemilczane wątki oraz plotki związane m.in. z postacią Józefa Piłsudskiego czy Tadeusza Rozwadowskiego. Szukano odpowiedzi na pytania, które ciągle emocjonują Polaków, czyli: „Gdzie był Piłsudski w czasie bitwy?”, „Kto był autorem planu?”, „Czy Rozwadowski był prawdziwym autorem zwycięstwa?”.

Konferencję zainaugurował Brunon Różycki, redaktor Mediów Narodowych, prowadzący nowy kanał „Historia bez mitów”, który rozpoczął spotkanie wykładem na temat: „Gdzie naprawdę był Józef Piłsudski w czasie bitwy warszawskiej?”. W wydarzeniu wzięli również udział tacy eksperci jak m.in. profesorowie J. Żaryn, J. Odziemkowski, W. Wysocki i L. Wyszczelski.

Całą konferencję można obejrzeć na kanale Mediów Narodowych.

IX Marsz Powstania Warszawskiego

Jak co roku, 1 sierpnia ulicami Warszawy przeszedł marsz, w którym Polacy uczcili pamięć Powstańców Warszawskich. Tegoroczny Marsz zgromadził około 10 tysięcy uczestników.

Roty Niepodległości były jednym z organizatorów IX Marszu Powstania Warszawskiego, który przeszedł pod hasłem „Niemieckie zbrodnie nierozliczone”. Już od wczesnych godzin popołudniowych w centrum Warszawy można było spotkać działaczy Rot Niepodległości. W dwóch punktach rozstawionych wokół „Patelni” rozmawialiśmy z przechodniami, zachęcając do zapoznania się z naszą działalnością i wsparcia Stowarzyszenia. Jak co roku godziny poprzedzające wyruszenie Marszu obfitowały w ciekawe spotkania i dyskusje.

O godzinie 17:00, wraz z tłumami warszawiaków zebraliśmy się na Rondzie Dmowskiego, by minutą ciszy uczcić pamięć bohaterów i odśpiewać Hymn. Po przemówieniach prezesa Rot Niepodległości, Roberta Bąkiewicza, prezesa Ruchu Narodowego, Roberta Winnickiego, a także Bartosza Malewskiego, reprezentującego Młodzież Wszechpolską i Pawła Jaworskiego, Komendanta Inspektoratu Warszawskiego Zrzeszenia WiN, Marsz ruszył Alejami Jerozolimskimi w stronę Krakowskiego Przedmieścia.

Tegoroczny Marsz zgromadził około 10 tysięcy uczestników. Można było dostrzec wśród nich rodziny z małymi dziećmi, dumnie niosącymi polskie flagi i patriotyczne symbole. Do biało-czerwonego tłumu licznie dołączali warszawscy przechodnie. Nie zabrakło również członków grup rekonstrukcyjnych.

Nie obyło się i tym razem bez ekscesów skrajnej lewicy. Dewiacyjne środowiska usiłowały zakłócić przemarsz obscenicznym zachowaniem, transparentami i przedmiotami wyrzucanymi z balkonu wzdłuż trasy. Interweniowała policja. Na Krakowskim Przedmieściu, przed Bazyliką Świętego Krzyża, Straż Marszu Niepodległości nie dopuściła do kolejnej prowokacji.

Marsz zakończył się na Placu Krasińskich pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie po kolejnych przemówieniach zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu Norberta „Smoły” Smolińskiego.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i już dziś zapraszamy do udziału za rok w X Marszu Powstania Warszawskiego.

Oświadczenie dotyczące raportu o restytucji mienia bezdziedzicznego

Departament Stanu USA opublikował szczegółowy raport dotyczący restytucji mienia bezdziedzicznego, który zawiera obszerny rozdział dotyczący Polski. Roty MN zwołały konferencję prasową, podczas której przedstawiciele odnieśli się do informacji zawartych w dokumencie.

Pod koniec lipca 2020 roku Departament Stanu USA opublikował wreszcie raport na temat restytucji mienia bezdziedzicznego, do którego był zobowiązany ustawą Kongresu „Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017” (tzw. Just Act 447). To właśnie przyjęcie tej ustawy skłoniło Roty MN do przeprowadzenia zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem polskiej ustawy „STOP 447”, która zakończyła się sukcesem w lutym 2020 roku. W kwietniu odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie oraz głosowanie, którego wynik skierował projekt do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do tej pory nie ma żadnych informacji na temat postępów w pracach nad tą ustawą.

Raport, który został opublikowany przez Departament Stanu USA, potwierdza obawy środowisk patriotycznych w Polsce, dotyczące roszczeń organizacji żydowskich, które mają być skierowane wobec Polaków. Raport odwołuje się do Deklaracji Terezińskiej i umacnia jej rangę, nawiązując do rzekomej zgody na zobowiązania państw uczestniczących w Konferencji oraz podkreśla również istnienie problemu mienia bezspadkowego.

Na czwartkowej konferencji zwołanej natychmiast po opublikowaniu i wstępnym zapoznaniu się z raportem, przedstawiciele Rot: Robert Bąkiewicz oraz Tomasz Kalinowski oświadczyli, że zdecydowanie będą się sprzeciwiać jakimkolwiek bezzasadnym roszczeniom wobec Polski. Zaapelowali również, aby Polska wycofała się z Deklaracji Terezińskiej oraz aby rząd uchwalił wreszcie ustawę #STOP447.

„Pojawił się ten dawno zapowiadany raport Departamentu Stanu USA, dotyczący ustawy (tzw. ustawy 447). Dobitnie to pokazuje, że jednak sprawa dotycząca roszczeń do mienia bezdziedzicznego organizacji żydowskich faktycznie i realnie istnieje, a przecież wielokrotnie, my, podnosząc ten temat, odbijaliśmy się od ściany niezrozumienia i argumentów, że tego tematu w ogóle nie ma. Ten temat już dzisiaj istnieje. […] Strona amerykańska stawia tezę, że Polacy, państwo polskie, powinno wywiązać się z restytucji mienia bezdziedzicznego, dotyczących tej sfery Holocaustu, czyli chodzi o mienie, którego żądają organizacje żydowskie.” (Robert Bąkiewicz)

„Anatomia kolorowych rewolucji” – sympozjum geostrategiczne

Podczas sympozjum geostrategicznego na temat rewolucji społeczno-politycznych, koordynator Roty Toruń, Bartosz Szatkowski wygłosił wykład na temat piroterroryzmu, tj. wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych.

21 lipca, w Częstochowie zebrali się eksperci specjalizujący się w problematyce zrewoltowanych mas, buntów, rewolucji społeczno-politycznych nazywanych bardzo często mianem kolorowych rewolucji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geostrategiczne.

Sympozjum geostrategiczne pt. Anatomia kolorowych rewolucji rozpoczęło się częścią referatową, podczas której wystąpili: prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Michał Siudak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Leszek Sykulski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły: metod i technik wpływania na sytuację geostrategiczną za pomocą czynników społecznych, geostrategicznego wymiaru konfliktów, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz omówienia przykładów rewolucji z Ukrainy, Gruzji czy Macedonii. Problematykę piroterroryzmu czyli wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych i zrewoltowanych mas przedstawił Bartosz Szatkowski, koordynator Rot Niepodległości. Kolejną część stanowiła już strategiczna gra decyzyjna (gra wojenna) w formule narracyjnej gry macierzowej. Konferencja koncentrowała się na analitycznym i praktycznym aspekcie omawianych zagadnień.

Więcej informacji na stronie Mediów Narodowych.

Inicjatywa Ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Roty Niepodległości udzieliły poparcia inicjatywie ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej.

Z inicjatywy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego oraz Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ruszyła w połowie lipca zbiórka podpisów pod projektem ustawy, dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, a także zobowiązania rządu do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodzin. Roty Niepodległości wejdą w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”.

„Konwencja stambulska jest antyrodzinnym, genderowym dokumentem, który ma na celu „wykorzenienie” (art. 12 konwencji) zwyczajów opartych o tradycyjne wzorce kobiet, mężczyzn, jak i całych rodzin. Nie wprowadza żadnych nowych narzędzi do walki z realną przemocą wobec kobiet.” (Lidia Sankowska – Grabczuk / rzecznik inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Wszystkie informacje oraz karty do zbierania podpisów można znaleźć na stronie: www.chronmyrodziny.pl.

Zachęcamy również do podpisania się pod międzynarodową petycją do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz do całej Komisji Europejskiej o wycofanie się z planów przyjęcia konwencji: https://stopgenderconvention.org/

„Konwencja ma charakter skrajnie ideologiczny. Antagonizuje ona społeczeństwo, wprowadzając element walki płci, a w konsekwencji prowadząc do dekonstrukcji rodziny i norm społecznych opartych na akceptacji różnic między kobietami i mężczyznami.”

Podsumowanie wyborów prezydenckich 2020

13 lipca, Roty MN zorganizowały w Krakowie konferencję prasową, na której Robert Bąkiewicz i Mariusz Piotrowski skomentowali wynik wyborów prezydenckich. Został wystosowany również list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

W poniedziałek, po przeliczeniu większości głosów z Komisji Wyborczych, Roty MN zorganizowały w Krakowie konferencję prasową, dotyczącą wyniku drugiej tury wyborów Prezydenta RP. Prezes Stowarzyszenia, Robert Bąkiewicz, przypomniał o obietnicach Prezydenta Andrzeja Dudy i zapowiedział, że środowisko Marszu Niepodległości będzie dokładnie patrzeć PiS-owi na ręce.

„Jako środowisko patriotyczne oczekujemy również od Pana Prezydenta i Jego zaplecza politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, realizacji pewnych postulatów środowiska patriotycznego […} pierwsza rzecz, najważniejsza, to ochrona życia od poczęcia […] druga rzecz, ochrona Polski przed roszczeniami organizacji żydowskich do mienia bezdziedzicznego […] i trzecia sprawa to jest wypowiedzenie konwencji stambulskiej. […] Prosimy pana Prezydenta, aby słyszał ten głos patriotów, głos narodowców, którzy chcą konkretnych zmian, nie chcą tylko mrzonek. Chcą konkretów i tych konkretów się tutaj domagamy, jednocześnie gratulując Panu Prezydentowi.”

Następnego dnia, Prezes Robert Bąkiewicz, wystosował list do Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym pogratulował reelekcji oraz wyraził nadzieję, że tym razem głos środowisk narodowych, patriotycznych oraz katolickich zostanie uwzględniony w polityce Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.