Stanowisko Rot Marszu Niepodległości ws. organizacji XI Marszu Powstania Warszawskiego

MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO TWORZYMY RAZEM – Z POTRZEBY SERCA

Marsz Powstania Warszawskiego na przestrzeni ostatnich lat stał się największą oddolną uroczystością, upamiętniającą zbrojny zryw stołecznych struktur konspiracyjnych, które 1 sierpnia 1944 roku postanowiły wyprzeć z miasta niemieckiego okupanta i „sobie wolność zawdzięczać”. Dowodem na tę oddolność jest to, że z każdym rokiem organizowana przez nas forma oddania hołdu przyciąga coraz większe tłumy warszawiaków i przyjezdnych – patriotów, dumnych ze swojego dziedzictwa.

DZIEJE POWSTANIA CENNYM DOŚWIADCZENIEM I NAUKĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

O godzinie „W” i potem – podczas przemarszu ulicami miasta, z którego nie tak dawno nie został kamień na kamieniu – wspominamy heroizm bijących się o niepodległość żołnierzy Polski Podziemnej oraz cierpienie ludności cywilnej. Marsz nie tylko utrwala pamięć o tym trudnym wycinku naszej historii ale i ma stanowić refleksję na przyszłość. Studiowanie dziejów powinno bowiem służyć i temu, by dzisiaj móc działać tak, by jutro nie powtórzyć tego złego, co stało się wczoraj. Jest to tym bardziej ważne, gdyż – po dziesięcioleciach pokoju – niedaleko naszych granic znów sroży się wojna. Budowanie postaw patriotycznych poprzez takie inicjatywy jak Marsz Powstania Warszawskiego uważamy za absolutnie niezbędne. Wobec realnego rozszerzenia się konfliktu Polsce potrzebne są tłumy świadomych swojej narodowej tożsamości i odpowiedzialnych obywateli, gotowych bronić Ojczyzny.

CZESĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Poczytujemy sobie za wyjątkowy honor fakt, iż w kolejnych edycjach naszego wspólnego Marszu poparcia udzielali nam i – jeżeli tylko pozwalało im na to zdrowie – szli z nami ramię w ramię sędziwi weterani Powstania Warszawskiego. Ci, którzy latem 1944 roku walczyli o wskrzeszenie niezawisłego bytu państwowego opartego na fundamencie cywilizacji łacińskiej, przekazują nam niejako pałeczkę w sztafecie pokoleń. Kontynuujemy ich tradycje, usiłując każdego dnia – tak w życiu prywatnym jak i organizacyjnym – wcielać w życie drogie im ideały. Dziękujemy Im za ich postawę w czasie wojny i komunistycznej niewoli oraz za okazane nam zaufanie!

Wyrażamy również naszą głęboką wdzięczność wobec wielu innych zacnych osób, wspierających nas cennymi radami, pomocą duchową i materialną, wolontaryjnym współdziałaniem. Bez Was Marsz Powstania Warszawskiego nie stałby się tak dużym wydarzeniem. Pomoc ta jest jednocześnie wzorcowym przykładem udanego budowania patriotycznego ducha i wzmacniania wspólnoty narodowej. „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” – te słowa Romana Dmowskiego są naszym drogowskazem.

ŚWIĘTUJEMY GODNIE I BEZPIECZNIE

Chwalebne wydarzenia, które uczcimy podczas Marszu Powstania Warszawskiego, wymagają właściwej postawy. Ze względu na wcześniejsze próby zakłócania jego przebiegu, organizatorzy i służby porządkowe proszą uczestników o przestrzeganie poniższych wymagań:

  1. Nie używamy środków pirotechnicznych
  2. Nie eksponujemy żadnych barw ani emblematów partyjnych
  3. Jedyną dopuszczalną flagą narodową jest biało-czerwona, polska
  4. Organizacje społeczne oraz osoby prywatne mogą posiadać własne transparenty z odpowiednią symboliką – o ile ich treść zgodna jest z przepisami prawa
  5. Organizatorzy lub osoby przez nich upoważnione mogą wezwać do opuszczenia zgromadzenia nie stosujących się do zaleceń organizatorów lub łamiących prawo
  6. Bezwzględnie zakazane jest używanie emblematów organizacji lewicowych, w tym szczególnie środowisk dewiacyjnych

Prosimy uczestników o współdziałanie i zachowanie czujności  w przypadkach prób zakłócania marszu oraz prowokacji. Należy informować służby państwowe lub organizatorów o zachowaniach budzących podejrzenia lub innych niepożądanych działaniach. Prosimy również o robienie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo w takich sytuacjach a następnie przekazywanie ich po Marszu organizatorom. Zwracamy się z apelem o nieuleganie jakimkolwiek próbom prowokacji (słownym czy fizycznym). Wrogom polskości zależy na tym, by wykorzystać takie sytuacje i po odpowiednim ich nagłośnieniu obciążać polskich patriotów. Brak reakcji w takim przypadku całkowicie rozbije niecne zamiary przeciwnika.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych godnym uhonorowaniem Powstania Warszawskiego na Rondo Dmowskiego, na godzinę 17.00 (Godzinę „W”)!

Robert Bąkiewicz zaprasza na Marsz Powstania Warszawskiego [+WIDEO]

1 sierpnia o godzinie 17.00 na Rondzie Dmowskiego odbędzie się Marsz Powstania Warszawskiego. Marsz zakończy się na Placu Krasińskich.

1 sierpnia o godzinie 17.00 na Rondzie Dmowskiego odbędzie się Marsz Powstania Warszawskiego. Marsz zakończy się na Placu Krasińskich. Robert Bąkiewicz opublikował ponad dwuminutowe nagranie, na którym zaprasza do udziału w wydarzeniu.

Zapraszam Państwa na Marsz Powstania Warszawskiego, Marsz Pamięci. Spotykamy się na rondzie imienia Romana Dmowskiego w godzinę W po to, aby oddać cześć i pamięć wszystkim tym, którzy zginęli w tej straszliwej walce. Prawie dwieście tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców.

Bąkiewicz przypomniał, że w powstaniu zginęli zarówno żołnierze, jak i cywile, a stolica Polski została “zrównana z ziemią”.

“To, co zgotowali nam Niemcy”

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości odwołał się także do obecnej sytuacji na Ukrainie.

Dzisiaj patrzymy na różne wydarzenia wojenne z różnych części świata; u naszych sąsiadów. To, co zgotowali nam Niemcy na Woli, mordując około pięćdziesięciu tysięcy cywilów, to co zrobili nam Niemcy, rujnując całą naszą stolicę, wydaje się jakimś ewenementem w dziejach nowoczesnych, a może nawet nienowoczesnych. 

Na koniec Bąkiewicz odniósł się do działań prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Określił je haniebnymi, niedopuszczalnymi, uderzającymi w “polską pamięć, w polski patriotyzm i w polskiego ducha”.

Pikieta Rot Marszu Niepodległości – „Nie o zemstę lecz o pamięć wołają Ofiary”

79 lat temu bojówki Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów zrównały z ziemią 99 polskich wiosek na Wołyniu. 

To wyjątkowo krwawe żniwo zapisało się w historii jako Krwawa Niedziela.  Ten dzień był punktem kulminacyjnym ludobójstwa dokonanego na  Polakach. W ciągu kilku miesięcy zginęło przeszło 100 tys. polskich obywateli mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Czemu akurat niedziela?

Dzień wybrano nieprzypadkowo, słusznie licząc na zgromadzenie się wielu z naszych rodaków w jednym miejscu: w lokalnych kościołach.

W wymyślny sposób mordowano bez różnicy płci i wieku. Ginęli również Ukraińcy, którzy nie przyłączyli się do bandytów lub pomagali Polakom.

Pikieta na Krakowskim Przedmieściu

W niedzielę 10 lipca Roty Marszu Niepodległości oraz Straż Narodowa zorganizowały na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pikietę pod nazwą „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają Ofiary”.

Nasi działacze złożyli hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej. W pobliżu poświęconej zamordowanym kresowianom tablicy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zorganizowana została okolicznościowa pikieta. Licznym przechodniom prezentowany był spot o ludobójstwie. Pod tablicą złożono kwiaty i modlono się w intencji zabitych.

Wydarzenie spotkało się z żywym zainteresowaniem licznie przechadzających się osób, w tym ukraińskich imigrantów i uchodźców. 

Uczestnicy pikiety także odmówili modlitwę za spokój dusz pomordowanych. Zgromadzenie zakończył występ Karata z Napalm Grupy.

Robert Bąkiewicz

Pomimo czasu wojny musimy pamiętać o zbrodni na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Tego wymaga uczciwość. Musimy budować sojusz z naszymi sąsiadami na prawdzie, a nie na kłamstwie.

Wesprzyj zbiórkę na organizację pikiety.
https://twojazbiorka.pl/zbiorki/64/nie-o-zemste-a-o-pamiec-wolaja-ofiary-obchody-rzezi-wolynskiej-10-lipca-2022-1

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj roty.pl

Zaproszenie na pikietę z okazji rocznicy Krwawej Niedzieli- „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają Ofiary”

W niedzielę 11 lipca 1943 r. oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości na Wołyniu.

W przeddzień rocznicy Krwawej Niedzieli działacze Rot Marszu Niepodległości oraz Straży Narodowej zapraszają na pikietę, która ma przypomnieć o
dokonywanych przez ukraińskich szowinistów masakrach.

Zapraszamy 10 lipca (niedziela) od 15:00 do naszego stanowiska, zlokalizowanego nieopodal Tablicy Wołyńskiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.

Na telebimach będą wyświetlane spoty o tematyce historycznej związanej z rzezią wołyńską.

Prowadzimy zbiórkę na pokrycie kosztów zorganizowania obchodów – można ją wesprzeć pod adresem:

https://twojazbiorka.pl/zbiorki/64/nie-o-zemste-a-o-pamiec-wolaja-ofiary-obchody-rzezi-wolynskiej-10-lipca-2022-1

Delegacja działaczy Rot Niepodległości z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

14 czerwca 1940 roku z Tarnowa wyruszył pierwszy transport polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. Ponad 750 polskich więźniów wyprowadzono z cel
tarnowskiego więzienia na ul. Konarskiego. Jeszcze tego samego dnia transport dotarł do
Oświęcimia. Wojnę przeżyło co najmniej 325 więźniów z tej grupy.

SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch przywitał ich złowieszczo słowami, które potem słyszały
kolejne tysiące uwięzionych:

SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch

„Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z
którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść
zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej, niż dwa tygodnie,
księża miesiąc, reszta trzy miesiące”.

Od 2006 r., na mocy uchwały Sejmu, obchodzimy w tym dniu Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Delegacja Rot Marszu Niepodległości

Delegacja działaczy Rot Niepodległości oraz Straży Narodowej z prezesem Robertem Bąkiewiczem odwiedziła teren byłego niemieckiego obozu w Oświęcimiu, by oddać cześć ofiarom hitlerowskiej fabryki śmierci.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Roty.pl

„NIEPODLEGŁOŚĆ NIE NA SPRZEDAŻ!” – ROBERT BĄKIEWICZ APELUJE DO PREMIERA

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, w ramach którego miało trafić do Polski ok. 160 mld złotych, jednak w dużej mierze w formie pożyczek.

Pieniądze te, na które bardzo liczył rząd, są jednak blokowane przez unijnych biurokratów, żądających coraz to większych ustępstw w sprawach ustrojowych i obyczajowych. Stają się źródłem bezprecedensowych nacisków i ograniczania polskiej suwerenności. Komisja Europejska uzależniła wypłatę środków dla naszego kraju od spełnienia tzw. kamieni milowych.

– Zwracam się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie Polski z partycypowania w unijnym programie Krajowego Planu Odbudowy. Dość polskich ustępstw i dość upokorzeń! Na rynku finansowym można uzyskać korzystniejsze warunki kredytów inwestycyjnych, bez żadnych warunków politycznych – oświadczył za pomocą mediów społecznościowych Robert Bąkiewicz.

– Polska nie będzie żebrała o fundusze u tych, którzy za cenę ich przyznania dążą do pozbawienia naszego państwa suwerenności. Im bowiem bardziej się domagamy  wypłaty tych funduszy, tym bardziej jesteśmy upokarzani. I stawiane są nam coraz bardziej upokarzające warunki. Celem Unii, która realizuje niemieckie cele,  nie jest rozwój Polski a zupełne pozbawienie jej podmiotowości. Naszemu narodowi chce odebrać wolność decydowania o własnym losie.  Polska niepodległość nie na sprzedaż! – dodał szef Rot Niepodległości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Czytaj roty.pl