Spotkanie otwarte Rot Marszu Niepodległości – Pułtusk 18 grudnia

W ostatnią niedzielę, to jest 18 grudnia w Pułtusku odbył się zjazd działaczy i wolontariuszy Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości.

Rola trzeciego sektora w budowaniu postaw patriotycznych

W trakcie spotkania głos zabrało wielu prelegentów, którzy mówili o roli organizacji pozarządowych w budowaniu postaw patriotycznych.

Bardzo ciekawe spojrzenie w tym zakresie przedstawił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Pan Robert Bąkiewicz. Poruszył on wiele kwestii w tym bardzo istotną dotyczącą finansowania działań takich organizacji. Ponieważ w naszym spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych mamy nadzieję, że wykorzystają oni przekazaną wiedzę dotyczącą skutecznego zastosowania fundraisingu jak i prowadzenia zbiórek publicznych. Niestety na ten moment mamy wiele organizacji, których cele są bardzo szczytne, ale niestety borykają się z problemem dotyczącym finansowania ich działań. Z tego powodu ogromna ilość patriotycznych inicjatyw nie jest w stanie rozwinąć swoich skrzydeł.

Kolejnym aspektem poruszonym przez Pana Bąkiewicza było prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych w oparciu o elektroniczne programy do rachunkowości. Przedstawiony został szczegółowy schemat wykorzystania programu Taxxo znacznie ułatwiającego działanie organizacji.

Głos w trakcie wydarzenia zabrał też Karol Skorek, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, który starał się pokazać działalność organizacji trzeciego sektora od strony ekonomicznej.

Konieczność współpracy prawicowych organizacji.

Najistotniejszym aspektem, który według nas był kluczowym i kulminacyjnym elementem całego wydarzenia oraz swoistą klamrą wszystkich wypowiedzi była, przedstawiona przez Roberta Bąkiewicza koncepcja współpracy wszystkich prawicowych organizacji pozarządowych. Nie wolno nam skupiać się tylko i wyłącznie na osobistych korzyściach bo w ten sposób nigdy nie wyjdziemy poza obręb naszego małego podwórka. Musimy budować silną i Wielką Polskę dla całego naszego narodu. Mówił o tym już wiele lat temu jeden z ojców polskiej niepodległości, wybitny polityk i mąż stanu, Roman Dmowski.

„Polski się nie buduje ani dla siebie, ani dla swej partii, ani nawet dla swego pokolenia. Ona jest własnością nieskończonego szeregu pokoleń, które ją tworzyły i tworzyć będą, które stanowią naród. Tylko ten w wielkich, przełomowych chwilach znajdzie właściwą drogę, kto ma poczucie odpowiedzialności względem tak pojętego narodu.”

Roman Dmowski

Wiele lewicowych organizacji zawiązuje koalicje w celu organizowania wydarzeń promujących wartości stojące w całkowitej opozycji do tych, które pozostawiła nam po sobie licząca już ponad 2 tysiące lat cywilizacja łacińska. Mieliśmy tego przykład w październiku 2020 roku. Kiedy to feministki maszerowały ramię w ramię ze środowiskami sodomskimi z pod szyldu LGBT walcząc o prawo do mordowania nienarodzonych dzieci. Prawica także musi się zjednoczyć aby stawić czoła fałszowi jakim zalewa nas dzisiejszy świat.

Czeka nas ciężki rok

Czasy nie są łatwe, wiele środowisk nam nie sprzyja i tylko czeka na nasze potknięcia. Nie możemy jednak teraz odpuścić. Ten nadchodzący 2023 rok niech będzie dla nas wszystkich rokiem okupionej ciężką pracą zmiany na lepsze. Tego życzymy tak Państwu jak i sobie samym.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Roty.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030