Ogólnopolski Zjazd Koordynatorów Rot MN

4 lipca odbył się pierwszy w tym roku ogólnopolski Zjazd wszystkich koordynatorów Rot MN. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z całej Polski.

Stowarzyszenie Roty MN istnieje dopiero od roku, ale systematycznie się rozrasta. Powstają komórki w całej Polsce i dlatego 4 lipca, po raz pierwszy w tym roku, odbył się ogólnopolski Zjazd koordynatorów.

Ponad 30 osób od godziny 10:00 do godziny 21:00 dyskutowało oraz szkoliło się, aby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał dla dobra Polski. Początek Zjazdu zdominowało charyzmatyczne przemówienie Prezesa Roberta Bąkiewicza na temat obecnej sytuacji w Polsce, potem była możliwość dyskusji oraz omówienia różnych stanowisk naszych koordynatorów. W kolejnej części uczestnicy szkolili się z wykorzystania wiedzy na temat różnych temperamentów w działalności społecznej.

Po obiedzie koordynatorzy pracowali w grupach tematycznych i omawiali pomysły na dalszą działalność. Szczególnie liczna okazała się grupa historyczna, ale spotkanie miała również grupa ds. zasobów naturalnych oraz promocji medialnej.

Ostatnia część dotyczyła omówienia najbliższej ogólnopolskiej kampanii Rot, o której już wkrótce zaczniemy informować.

W trakcie przerw kawowych była okazja, żeby lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami. Zapraszamy do dołączania do naszego zespołu!