„Anatomia kolorowych rewolucji” – sympozjum geostrategiczne

Podczas sympozjum geostrategicznego na temat rewolucji społeczno-politycznych, koordynator Roty Toruń, Bartosz Szatkowski wygłosił wykład na temat piroterroryzmu, tj. wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych.

21 lipca, w Częstochowie zebrali się eksperci specjalizujący się w problematyce zrewoltowanych mas, buntów, rewolucji społeczno-politycznych nazywanych bardzo często mianem kolorowych rewolucji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geostrategiczne.

Sympozjum geostrategiczne pt. Anatomia kolorowych rewolucji rozpoczęło się częścią referatową, podczas której wystąpili: prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Michał Siudak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Leszek Sykulski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły: metod i technik wpływania na sytuację geostrategiczną za pomocą czynników społecznych, geostrategicznego wymiaru konfliktów, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz omówienia przykładów rewolucji z Ukrainy, Gruzji czy Macedonii. Problematykę piroterroryzmu czyli wykorzystania ognia jako broni w działaniach terrorystycznych i zrewoltowanych mas przedstawił Bartosz Szatkowski, koordynator Rot Niepodległości. Kolejną część stanowiła już strategiczna gra decyzyjna (gra wojenna) w formule narracyjnej gry macierzowej. Konferencja koncentrowała się na analitycznym i praktycznym aspekcie omawianych zagadnień.

Więcej informacji na stronie Mediów Narodowych.