Odbyło się pierwsze czytanie naszego projektu ustawy #STOP447

15 kwietnia Sejmie odbyło się pierwsze czytanie naszego obywatelskiego „projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego”.

– Jeśli dzisiaj polski Sejm naprawdę nie podejmie rzeczowcyh działań w obronie przed tymi roszczeniami, które są naprawdę niebezpieczne, straci szansę do tego, aby się przed tym realnie bronić. To jest test na waszą polskość. To jest test na wasze sumienia. To jest test na to, czy myślicie o Polsce czy myślicie pod presją innych państw, innych mocarstw. To nie jest ustawa Konfederacji. To nie jest ustawa polityczna, tak jak próbujecie nam to tutaj zarzucić. To jest ustawa zwykłych obywateli. Ludzi, którzy się martwią o swoje domy, o swój dobytek i przyszłość – mówił w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia „Roty Marszu Niedodległości”.

Prowadzący obrady marszałek Terlecki w pewnym momencie przerwał Bąkiewiczowi twierdząc, że mówi już za długo. I mikrofon wyłączył. Po interwencji Grzegorza Brauna pozwolił na dodatkowe pół minuty, ale po kilku sekundach stwierdził, że Bąkiewicz się powtarza i już definitywnie odebrał głos.

Projekt ustawy o ochronie własności w RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego wiąże się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Stop 447”. Dotyczy ona ochrony własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską tzw. ustawą Just 447 – o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.

Tu całe przemówienie Roberta Bąkiewicza:

Już wkrótce wyjątkowa produkcja. Zobacz najnowszy zwiastun filmu o Rotach Niepodległości [WIDEO]

Będzie pełnometrażowy film o powstaniu i działalności Rot Niepodległości oraz kampanii #STOP447, którą wsparło ponad dwieście tysięcy Polaków. Już jakiś czas temu poinformowały o tym same Roty oraz ich prezes, Robert Bąkiewicz, który jest oczywiście jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Teraz na kanale telewizji internetowej Mediów Narodowych możemy zobaczyć oficjalny zwiastun! Warto zapoznać się z tym materiałem oraz działalnością Rot Niepodległości.

Stanisław Michalkiewicz w Pruszkowie. Tłumy na spotkaniu Rot

Rota w Pruszkowie zorganizowała kolejne spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Tym razem tematem były bezprawne roszczenia żydowskie wobec Polski, które ciągle elektryzują polskie społeczeństwo. Spotkanie z red. Michalkiewiczem i byłym ambasadorem Balińskim zaliczamy do kolejnych udanych projektów, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa świadomego.

W piątek w Pruszkowie zorganizowaliśmy spotkanie otwarte ze Stanisławem Michalkiewiczem i Krzysztofem Balińskim. Spotkanie pt. „Roszczenia żydowskie – fakty i mity” przyciągnęło wielu zainteresowanych tematyką mieszkańców 😍 Szykujcie się na więcej takich wydarzeń 😉 STAY TUNED.

W piątek w Pruszkowie zorganizowaliśmy spotkanie otwarte ze Stanisławem Michalkiewiczem i Krzysztofem Balińskim….

Opublikowany przez Roty Marszu Niepodległości Niedziela, 2 lutego 2020

[FOTO] X Marsz Niepodległości i wielka zbiórka pod #STOP447 w obiektywie

Dziesiąta edycja Marszu Niepodległości już za nami. 150 tysięcy polskich patriotów i najprawdziwszych obrońców niepodległości oraz suwerenności przeszło ulicami stolicy.

Wielkie gratulacje ze strony organizatorów płyną w stronę Straży Marsz Niepodległości oraz kilkuset wolontariuszy Rot Marszu Niepodległości.

Po wspólnej modlitwie, patriotycznych występach, przemówieniach, Marsz Niepodległości wyruszył z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Był to podniosły, uroczysty i bardzo spokojny marsz, pomimo kilku prób prowokacji ze strony posłów lewicy, skrajnych lewaków i tzw. “obrońców konstytucji”. Na koniec wysłuchaliśmy między innymi Roty, kilku słów od organizatorów oraz od narodowego kombatanta Leszka Zabłockiego, Modlitwy NSZ, a także wysłuchaliśmy patriotycznego koncertu.

Przed, w trakcie, a także po Marszu Niepodległości zbieraliśmy podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #STOP447. Już teraz wiemy, że zebraliśmy naprawdę dużą liczbę podpisów.

Fot.Katarzyna Olszewska

Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj podpisali się pod ust #STOP447. Owocem naszej wspólnej pracy będzie zatrzymanie bezprawnych roszczeń wobec Polski. Jako Roty stoimy na straży prawdy historycznej, naszej polskiej własności i tradycyjnej rodziny.

Roty Niepodległości w obronie prof. Nalaskowskiego [PODPISZ APEL]

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Andrzej Tretyn w stosunkowo niedługim czasie napiętnował dwóch pracowników naukowych tej placówki – profesora Jacka Bartyzela i profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Tego ostatniego zawiesił dyscyplinarnie po opublikowaniu przez tygodnik „Sieci” jego felietonu na temat ideologii LGBT.

Po tej haniebnej decyzji Roty Niepodległości wystosowały apel do rektora uczelni w Toruniu, który można podpisać – TUTAJ – . Oto jego pełna treść.

Magnificencjo Rektorze,

My, niżej podpisani, sympatycy i działacze Rot Niepodległości, z oburzeniem i obrazą przyjęliśmy fakt zawieszenia przez Waszą Magnificencję w obowiązkach nauczyciela akademickiego prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego. Jest on już drugim napiętnowanym naukowcem.

Według nas kara ta jest w rzeczywistości stygmatyzacją traktującą profesora jak przestępcę. Zawieszenie w obowiązkach nauczyciela akademickiego wiążę się więc z reperkusjami dla jego studentów i doktorantów, bowiem w powyższej sytuacji zabrania się profesorowi wszelkiego kontaktu z podopiecznymi, nie może z nimi rozmawiać twarzą w twarz, odpisywać na e-maile, czy kontaktować się telefonicznie, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich rozwój intelektualny i przejście drogi akademickiej.

Zawieszenie naukowca wiąże się zakazem występowania na niwie międzynarodowej, a najbardziej kuriozalne jest to, że nie może on nawet korzystać z biblioteki uniwersytetu.

Profesor, postępując zgodnie ze swoim credo „Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak- tak, nie-nie, bo co ponadto, to jest od złego” (Mt 5:37), bierze w obronę to co szlachetne, piękne i dobre, pokazuje co brzydkie i wulgarne.

Ten, według nas, niegodny akt wobec wybitnej postaci jest demonstracją siły środowisk wrogich cywilizacji łacińskiej i  ma być przestrogą dla innym akademików, by nie krytykowali ideologii, obecnie „jedynie słusznej”. Czy to oznacza, że nauka musi ustępować ideologii? Już kiedyś tak się zdarzało. Dokąd więc zmierza nauka, jeżeli musi podporządkowywać się krzykaczom i ulicy? Uczelnie wyższe a przede wszystkim uniwersytety powinny być miejscem swobodnej debaty, wolności słowa oraz wolności prowadzenia badań naukowych. Szczególnie uniwersytety winny dawać przykład stosowania jednakowych standardów i wymogów etycznych wobec wszystkich członków środowiska akademickiego. Prof. Nalaskowski stał się symbolem groźnych zmian, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zawieszając prof. Nalaskowskiego, sam wyzbywa się samodzielnego myśliciela i degraduje się moralnie.Prof. Nalaskowski to człowiek kochający Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracował na nim jego ojciec, a on sam jest jego częścią już od 40 lat. Wypromował liczne grono naukowców, na bazie których stworzył Wydział Pedagogiki. Dziś jest bezpardonowo atakowany przez prof. Marię Lewicką, która pracuje na toruńskiej uczelni zaledwie od trzech lat.

Czy poprawność polityczna ma prowadzić do rezygnacji z formy wypowiedzi z tak piękną tradycją w naszym piśmiennictwie? A wziął profesor na warsztat temat jak najbardziej aktualny, ponieważ środowiska LGBT uczyniły, z pogwałceniem dobrego obyczaju, ze sfery bardzo intymnej i prywatnej dziedzinę polityczną. Całkowicie odrzuciły weryfikację filozoficzną i konfrontację ze zdrowym rozsądkiem. Wszelkie kwestionowanie ich pożałowania godnych zachowań spotyka się ze wściekłym atakiem, nie zaś debatą czy wymianą argumentów, od czego w końcu jest uniwersytet – z założenia miejsce pracy wolnej myśli.

Profesorowi zarzuca się przekroczenie wolności słowa, ale należy się zastanowić, kto ją definiuje? Działacze LGBT, prof. Płatek, prof. Hartman? Jak jeszcze będzie się w Polsce karać za „myślozbrodnię”?

My, członkowie oraz sympatycy Rot Niepodległości, wyrażamy dezaprobatę dla krzywdzącej i niesprawiedliwej decyzji rektora UMK w Toruniu i apelujemy o cofnięcie decyzji o zawieszeniu oraz naprawienie szkód wyrządzonych nestorowi polskiej pedagogiki – profesorowi doktorowi habilitowanemu Aleksandrowi Nalaskowskiemu.

Szkolenie liderów Rot Niepodległości w Niepokalanowie

W Niepokalanowie pod Warszawą odbyło się dwudniowe szkolenie dla liderów Rot Niepodległości. Koordynatorzy odbyli m. in. szkolenie prawne przed ruszającą niedługo obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP 447”.

Zachęcenie Polaków do większego aktywizmu na rzecz swojego kraju, to jest główny cel Rot Niepodległości. Jedną z pierwszych podejmowanych już inicjatyw, w tym momencie najbardziej wyrazistych jest sprzeciw wobec roszczeń organizacji żydowskich.

Za około 2 tygodnie rozpocznie się właściwa zbiórka pod ogólnopolskim projektem ustawy przeciwko roszczeniom żydowskim. Aby przedstawić projekt w Sejmie potrzeba 100 tysięcy podpisów.