Zjazd Rot Marszu Niepodległości 2021

Odbył się Zjazd Rot Marszu Niepodległości, na którym zaplanowano działania na najbliższe pół roku.

W pierwszy grudniowy weekend, 4-5 grudnia 2021 r., odbył się tegoroczny ogólnopolski Zjazd liderów Rot Marszu Niepodległości. Przez niemal dwa dni nasi działacze intensywnie debatowali nad najbliższymi planami i inicjatywami, które zamierzają podjąć Roty MN.

W Zjeździe wzięło udział około 30 najbardziej zaangażowanych działaczy, którzy podjęli wiele ciekawych inicjatyw w swoich regionach. Poza omówieniem bieżącej działalności i zaplanowaniu kilku dużych wydarzeń, które odbędą się w pierwszej połowie 2022 roku, padło wiele pomysłów, które już zaczęły być wdrażane.

Jest nam również niezmiernie miło poinformować, że podczas Zjazdu został przedstawiony Rzecznik Prasowy Rot Marszu Niepodległości – Sebastian Sikora (rzecznik@roty.pl).

Wieczorem nasi działacze rozpoczęli integrację przy kiełbaskach i ognisku na samym brzegiem Bugu.

Zjazd sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.