Stanowisko Rot Marszu Niepodległości ws. organizacji XI Marszu Powstania Warszawskiego

MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO TWORZYMY RAZEM – Z POTRZEBY SERCA

Marsz Powstania Warszawskiego na przestrzeni ostatnich lat stał się największą oddolną uroczystością, upamiętniającą zbrojny zryw stołecznych struktur konspiracyjnych, które 1 sierpnia 1944 roku postanowiły wyprzeć z miasta niemieckiego okupanta i „sobie wolność zawdzięczać”. Dowodem na tę oddolność jest to, że z każdym rokiem organizowana przez nas forma oddania hołdu przyciąga coraz większe tłumy warszawiaków i przyjezdnych – patriotów, dumnych ze swojego dziedzictwa.

DZIEJE POWSTANIA CENNYM DOŚWIADCZENIEM I NAUKĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

O godzinie „W” i potem – podczas przemarszu ulicami miasta, z którego nie tak dawno nie został kamień na kamieniu – wspominamy heroizm bijących się o niepodległość żołnierzy Polski Podziemnej oraz cierpienie ludności cywilnej. Marsz nie tylko utrwala pamięć o tym trudnym wycinku naszej historii ale i ma stanowić refleksję na przyszłość. Studiowanie dziejów powinno bowiem służyć i temu, by dzisiaj móc działać tak, by jutro nie powtórzyć tego złego, co stało się wczoraj. Jest to tym bardziej ważne, gdyż – po dziesięcioleciach pokoju – niedaleko naszych granic znów sroży się wojna. Budowanie postaw patriotycznych poprzez takie inicjatywy jak Marsz Powstania Warszawskiego uważamy za absolutnie niezbędne. Wobec realnego rozszerzenia się konfliktu Polsce potrzebne są tłumy świadomych swojej narodowej tożsamości i odpowiedzialnych obywateli, gotowych bronić Ojczyzny.

CZESĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Poczytujemy sobie za wyjątkowy honor fakt, iż w kolejnych edycjach naszego wspólnego Marszu poparcia udzielali nam i – jeżeli tylko pozwalało im na to zdrowie – szli z nami ramię w ramię sędziwi weterani Powstania Warszawskiego. Ci, którzy latem 1944 roku walczyli o wskrzeszenie niezawisłego bytu państwowego opartego na fundamencie cywilizacji łacińskiej, przekazują nam niejako pałeczkę w sztafecie pokoleń. Kontynuujemy ich tradycje, usiłując każdego dnia – tak w życiu prywatnym jak i organizacyjnym – wcielać w życie drogie im ideały. Dziękujemy Im za ich postawę w czasie wojny i komunistycznej niewoli oraz za okazane nam zaufanie!

Wyrażamy również naszą głęboką wdzięczność wobec wielu innych zacnych osób, wspierających nas cennymi radami, pomocą duchową i materialną, wolontaryjnym współdziałaniem. Bez Was Marsz Powstania Warszawskiego nie stałby się tak dużym wydarzeniem. Pomoc ta jest jednocześnie wzorcowym przykładem udanego budowania patriotycznego ducha i wzmacniania wspólnoty narodowej. „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” – te słowa Romana Dmowskiego są naszym drogowskazem.

ŚWIĘTUJEMY GODNIE I BEZPIECZNIE

Chwalebne wydarzenia, które uczcimy podczas Marszu Powstania Warszawskiego, wymagają właściwej postawy. Ze względu na wcześniejsze próby zakłócania jego przebiegu, organizatorzy i służby porządkowe proszą uczestników o przestrzeganie poniższych wymagań:

  1. Nie używamy środków pirotechnicznych
  2. Nie eksponujemy żadnych barw ani emblematów partyjnych
  3. Jedyną dopuszczalną flagą narodową jest biało-czerwona, polska
  4. Organizacje społeczne oraz osoby prywatne mogą posiadać własne transparenty z odpowiednią symboliką – o ile ich treść zgodna jest z przepisami prawa
  5. Organizatorzy lub osoby przez nich upoważnione mogą wezwać do opuszczenia zgromadzenia nie stosujących się do zaleceń organizatorów lub łamiących prawo
  6. Bezwzględnie zakazane jest używanie emblematów organizacji lewicowych, w tym szczególnie środowisk dewiacyjnych

Prosimy uczestników o współdziałanie i zachowanie czujności  w przypadkach prób zakłócania marszu oraz prowokacji. Należy informować służby państwowe lub organizatorów o zachowaniach budzących podejrzenia lub innych niepożądanych działaniach. Prosimy również o robienie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo w takich sytuacjach a następnie przekazywanie ich po Marszu organizatorom. Zwracamy się z apelem o nieuleganie jakimkolwiek próbom prowokacji (słownym czy fizycznym). Wrogom polskości zależy na tym, by wykorzystać takie sytuacje i po odpowiednim ich nagłośnieniu obciążać polskich patriotów. Brak reakcji w takim przypadku całkowicie rozbije niecne zamiary przeciwnika.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych godnym uhonorowaniem Powstania Warszawskiego na Rondo Dmowskiego, na godzinę 17.00 (Godzinę „W”)!