[WYDARZENIE] dr Mandrela, Żebrowski, Michalkiewicz, Bąkiewicz. „Kto zdradził Witolda Pileckiego?”

18.12 godzina 18. Ul. Foksal 3/5 spotkanie wokòł książki ,,Kto zdradził Witolda Pileckiego?” Anny Mandreli, gościnnie Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz, Robert Bąkiewicz.

Jest to pierwsza książka wydana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Książka zawiera niepublikowane dotąd dokumenty z IPN i Studium Polski Podziemnej.

Jak doszło do aresztowań rtm. Pileckiego? Kto go zdradził? W tej książce po raz pierwszy przedstawiamy agenturalne meldunki, które przyczyniły się do aresztowania. W książce umieszczono również teksty, które Witold Pilecki wysyłał na zachód, dotyczące stosunków polsko-żydowskich, szkolnictwa, sytuacji w więzieniach itp. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć sytuację w Polsce w latach 1945-47.