PIKIETA „AGRESJA NIE WYZWOLENIE”

W 82. rocznicę radzieckiej napaści na Polskę Roty MN zorganizowały pikietę przed ambasadą Federacji Rosyjskiej, aby przypomnieć o odpowiedzialności ZSRR za rozpoczęcie II wojny światowej.

Po wejściu Armii Czerwonej (17 września 1939 r.) Wojsko Polskie toczyło wojnę na dwóch frontach, a niepolska ludność kresowa (Białorusini, Żydzi, Ukraińcy) entuzjastycznie witała agresorów. Z budynków publicznych zrywano godła, znieważano biało-czerwone flagi. Niszczono wszystko co polskie. Były liczne przypadki, gdy przedstawiciele wyżej wymienionych mniejszości narodowych wznosili bramy triumfalne, sypali kwiaty pod radzieckie czołgi czy wywieszali czerwone flagi.

W 82. rocznicę radzieckiej napaści na Polskę Roty Marszu Niepodległości zorganizowały pikietę przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie, aby powiedzieć prawdę o tym, co wydarzyło się we wrześniu ’39 roku.
„Nie zgadzamy się na powielanie fałszywej sowieckiej narracji i uleganie rosyjskiej propagandzie, która niewiele różni się od tej radzieckiej. Dzisiejsza Rosja, która uznaje się za spadkobiercę ZSRR, ponosi pełną odpowiedzialność za wydarzenia sprzed 82 lat. Bieżąca polityka Kremla nieustannie jednak powiela kłamstwa na temat sowieckiej agresji nie uznając swojej winy w wywołaniu światowego konfliktu, a wręcz obarcza odpowiedzialnością II RP” – zadeklarowano.

17.09.2021, Warszawa

17 września to również Światowy Dzień Sybiraka, dlatego dzisiaj szczególnie pamiętamy o wszystkich ofiarach wywózek na Sybir. Pamięć o bohaterach tych dramatycznych wydarzeń została podczas zgromadzenia uczczona minutą ciszy.

Prelegenci domagali się od Federacji Rosyjskiej m.in. zaprzestania kłamstw w związku z atakiem 17 września na Polskę.
Głos zabrali:
Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości,
Paweł Kryszczak – ogólnopolski koordynator Rot Marszu Niepodległości,
Marian Piłka
Janusz Kowalski – poseł na Sejm IX kadencji, Solidarna Polska,
Krzysztof Sułkowski – Roty Marszu Niepodległości Płock.

17 września – pikieta pod Ambasadę Rosji

17 września w rocznicę zdradzieckiej napaści ZSRR na Polskę odbyła się pikieta pod Ambasadą Rosji.

Roty Niepodległości w rocznicę agresji ZSRR na Polskę zorganizowały pikietę pod Ambasadą Rosji. Uczestnicy domagali się od rządu Federacji Rosyjskiej zaprzestania rozprzestrzenia nieprawdziwej wersji wydarzeń z 1939 roku oraz wezwali władze Rosji do przyjęcia odpowiedzialności i rozliczenia II Wojny Światowej.

17 września ZSRR, realizując ustalenia paktu Ribbentrop – Mołotow, dokonało ataku na walczącą z niemiecką agresją Rzeczpospolitą Polską. Akt podpisania paktu z Niemcami i atak na nasz kraj czyni związek Radziecki równie winnym wybuchu II Wojny Światowej oraz wszelkich jego następstw.

Federacja Rosyjska, uznając się za prawnego kontynuatora ZSRR, wzięła na siebie odpowiedzialność za tamte wydarzenia. Od samego początku jednak skupiała się na kłamstwie historycznym, nie uznając swojej winy w wybuchu światowego konfliktu, a wręcz obarcza II RP o wybuch Wojny.

Podczas zgromadzenia głos zabrali: Paweł Kryszczak (koordynator warszawskiej Roty), Paweł Jaworski (przedstawiciela WiN, inspektorat Warszawa), Jan Bodakowski (publicysta Prawy.pl), Jakub Perkowski (działacz społeczny).

„Zbrodni II wojny światowej nie można zamieść pod dywan. Żądamy od Federacji Rosyjskiej pogodzenia się z historią, uznania zbrodni radzieckich za zbrodnie także przeciwko narodowi rosyjskiemu. Żądamy uznania imperializmu rosyjskiego przez rząd polski oraz przez świat również za zbrodnię. Komunizm należy potraktować jak faszyzm, jak hitlerowską ideologię.” (Paweł Kryszczak)

Na pikiecie przypomniano, że 17 września to również Światowy Dzień Sybiraka i nie można zapominać o setkach tysięcy Polaków wywiezionych podczas masowych wywózek na Sybir. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wielu lat komunistycznego jarzma, które odcisnęło piętno na życiu wszystkich Polaków. Paweł Jaworski mówił o nowym niebezpieczeństwie, które obecnie zagraża naszemu narodowi. Przestrzegał przed ideologią LGBT, która używa podobnych narzędzi i metod co komunizm, a jej cele są zbieżne z totalitarnymi postulatami oprawców z 1939 roku.

Skandowano hasła m.in. „Katyńskie groby, wołają o prawdę” czy „Agresja – NIE wyzwolenie”.