Przekaż 1%

Jesteśmy organizacją pozarządową zrzeszającą polskich patriotów

Budujemy ruch ludzi żywo zainteresowanych sprawami naszej Ojczyzny. Działamy na rzecz lepszego społeczeństwa poprzez kampanie społeczne, prelekcje i konferencje, szkolenia kadr czy pisanie petycji. W październiku 2019 r. powołaliśmy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP 447” i w ciągu trzech miesięcy zebraliśmy 200 000 podpisów pod ustawą zabezpieczającą mienie bezdziedziczne, do którego prawo roszczą sobie środowiska żydowskie z USA.

Ponadto konsekwentnie działamy na szczeblu lokalnym organizując w całej Polsce spotkania otwarte, dyskusje, prelekcje i debaty, które przyczyniają się do zwiększania świadomości patriotycznej naszego społeczeństwa.

Piszemy petycje, które wywierają nacisk na władzach, organizujemy demonstracje w obronie patriotów, a także udzielamy pomocy prawnej ludziom, którzy są dyskryminowani za prawicowe poglądy.

Szkolimy nasze kadry, aby skutecznie i profesjonalnie działać dla Polek i Polaków.

Jeśli chcesz, żebyśmy się rozwijali przekaż 1% swojego podatku na Roty Niepodległości.

Jak to zrobić? Nic prostszego.

W swoim zeznaniu podatkowym wpisz:

KRS: 0000406677
Cel szczegółowy: ROTY

Możesz także skorzystać z darmowego programu PITax, który od razu ma przypisany nasz KRS. Polecamy!

2opp rozlicz

Jak przekazać 1% przez podatki.gov.pl ?

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
   • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2019 rok i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  • zatwierdź tę zmianę
 7. Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)