Przekaż 1%

Jesteśmy organizacją pozarządową zrzeszającą polskich patriotów

Budujemy ruch ludzi żywo zainteresowanych sprawami naszej Ojczyzny. Działamy na rzecz lepszego społeczeństwa poprzez kampanie społeczne, prelekcje i konferencje, szkolenia kadr czy pisanie petycji. W październiku 2019 r. powołaliśmy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP 447” i w ciągu trzech miesięcy zebraliśmy 200 000 podpisów pod ustawą zabezpieczającą mienie bezdziedziczne, do którego prawo roszczą sobie środowiska żydowskie z USA. W 2020 roku przedstawiliśmy Rządowi z mównicy sejmowej projekt ustawy „STOP 447”.

Ponadto konsekwentnie działamy na szczeblu lokalnym organizując w całej Polsce spotkania otwarte, dyskusje, prelekcje i debaty, które przyczyniają się do zwiększania świadomości patriotycznej naszego społeczeństwa. Gromadzimy Polaków na marszach oraz pikietach i integrujemy wokół wspólnych problemów.

Piszemy petycje, które wywierają nacisk na władzach, organizujemy demonstracje w obronie patriotów, wstawiamy się za bohaterami, którzy oddali zdrowie dla naszej Ojczyzny. Wspieramy również pomocą prawną osoby, które są atakowane ze względu na publiczne bezkompromisowe głoszenie prawdy.

Szkolimy nasze kadry, aby skutecznie i profesjonalnie działać dla Polek i Polaków. Wspieramy wydawanie książek o tematyce patriotycznej i narodowej.

W 2020 roku musieliśmy czynnie stanąć w obronie naszej wiary, tradycji i tożsamości. Wspólnie ze Strażą Narodową zaangażowaliśmy się w obronę naszej religii i całej cywilizacji łacińskiej. Jako świadectwo wiary zorganizowaliśmy II Narodowy Marsz Różańcowy, a także stanęliśmy na straży kościołów atakowanych przez lewicowych aktywistów podczas tzw. Strajku Kobiet.

Jeśli chcesz, żebyśmy się rozwijali przekaż 1% swojego podatku na Roty Niepodległości.

Jak to zrobić? Nic prostszego.

W swoim zeznaniu podatkowym wpisz:

KRS: 0000406677
Cel szczegółowy: ROTY

Jak przekazać 1% przez podatki.gov.pl ?

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019
   • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2020 rok i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2019
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  • zatwierdź tę zmianę
 7. Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Możesz także skorzystać z darmowego programu PITax, który od razu ma przypisany nasz KRS. Polecamy!

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000406677/