II Narodowy Marsz Różańcowy

View Calendar

Narodowy Marsz Różańcowy, czyli wielka modlitwa wynagradzająca Bogu i Maryi za profanacje i zniewagi do jakich doszło w ostatnich miesiącach w naszej Ojczyźnie za sprawą działaczy kierujących się neomarksistowską ideologią LGBT.

10.00 - uroczysta Msza Święta w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Garncarska 32

15.00 Plac Trzech Krzyży - zbiórka, formowanie szyku, przemowa otwierająca Marsz i błogosławieństwo pasterskie

15.30 - wymarsz

15.30 - 15.50 - Tajemnice Radosne

15.50 - 16.10 - Tajemnice Bolesne

16.10 - 16.30 - Tajemnice Chwalebne

16.30 - 17.00 Plac Zamkowy - okolicznościowe przemówienia

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ➡ https://marszrozancowy.pl/

Warszawa | 17.10 | 15:00 | Pl. Trzech Krzyży