Roty Niepodległości to organizacja Polaków wspierająca aktywność społeczną na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Naszym celem jest mobilizacja Polaków do dbania o interes narodowy, suwerenność państwa i krzewienie patriotyzmu. Roty Niepodległości powstały, aby stworzyć prze-
strzeń porozumienia dla ludzi myślący po polsku. Nie patrzymy na szyldy i podziały partyjne – w Rotach wszyscy jesteśmy polskimi patriotami.

Wychodzimy z założenia, że osobno trudno działać dla Polski, lecz wspólnie możemy wszystko.

Za naszą pracą stoją wartości. Wierzymy, że istnieje prawda, do której codziennie staramy się dotrzeć i przekazać ją Polakom. Wierzymy w solidarność, która pomoże obronić naszą ojczyznę przed zagrożeniami.Wspieramy wolność, bo jest podstawą godności każdego człowieka.

Aby wdrożyć nasze wartości musimy kierować się ofiarnością i poświęceniem oraz regularną pracą dla Polski.

Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była!
Aby w Polsce po Polsku się myślało.

Kardynał Stefan Wyszyński

Co robimy?

Zmieniamy prawo

Prowadzimy kampanie społeczne

Szkolimy kadry

Piszemy petycje

Organizujemy prelekcje

Reagujemy na bezprawie

Twój wybór

Sympatyzuj

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami i wspomagaj nas w miarę swoich możliwości.

Działaj

Bierz aktywny udział w naszych kampaniach i wydarzeniach. Bądź częścią naszej biało-czerwonej społeczności.