Polityka prorodzinna – Oświadczenie

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza w sprawie obecnej polityki prorodzinnej. Propozycje zmian, mających na celu poprawę demografii w Polsce i sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych.

Polska jest w stanie katastrofy demograficznej. Choć program 500+ poprawił sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi, ale tylko nieznacznie poprawił dzietność polskich rodzin. Wynika to z wielu społecznych, ekonomicznych i kulturowych przyczyn.  Nie na wszystkie wyzwania państwo polskie jest w stanie szybko i efektywnie  odpowiedzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że przezwyciężenie  dominującego modelu rodziny małodzietnej jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasz kraj.

Potrzebne są przyjazne rodzinie i dzietności zmiany w mediach i sponsorowanej przez państwo kulturze masowej, które do tej pory propagują wrogie rodzinie modele zachowań i upowszechniają patologie, takie jak  rozwody, jako normę zachowań społecznych.  Upowszechniają także fałszywy stereotyp, jakoby rodzina była podstawowym źródłem przemocy i innych patologii. Istnieje wielka potrzeba przezwyciężenia tych fałszywych stereotypów w świadomości społecznej i upowszechnianie w mediach pozytywnych modeli rodziny, zwłaszcza rodzin rozwojowych przynajmniej z trójka dzieci. Wzywamy władzę do opracowania i wdrożenia programu medialnego promocji rodziny i dzietności.

Na wzór ustaw  wprowadzonych  w  Niemczech i w Norwegii zwracamy się o wprowadzenie ustawowych rozwiązań ratujących zagrożone rozwodem małżeństwa.  Ich ofiarą są przede wszystkim dzieci, ale  także rozwiedzeni małżonkowie, którzy często pochopnie podejmują decyzje o rozstaniu.

Z tego powodu zwracamy się o uruchomienie programu wsparcia dla młodych małżeństw (do 25. roku przynajmniej jednego małżonka) w postaci umarzanych kredytów, jeżeli małżeństwo przetrwa co najmniej dziesięć lat i będzie miało co najmniej dwójkę dzieci.

Zasadniczym działaniem w propagowaniu modelu rodzin rozwojowych powinno być dalsze materialne wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dlatego domagamy się rozszerzenia pomocy materialnej dla tego typu rodzin. Pomoc powinna być rozszerzona dla rodzin przynajmniej  z trójką dzieci. Dlatego proponujemy wprowadzenie 1000+ na trzecie i następne dziecko oraz uzależnienie  planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku od liczby posiadanych dzieci. Zdecydowane podwyższenie tej kwoty powinno przede wszystkim dotyczyć rodzin przynajmniej z trójką dzieci. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych zmian postaw rodzicielskich, dlatego proponujemy  rozwiązania, które z pewnością będą bardziej skutecznie przezwyciężały katastrofę demograficzną.

Robert Bąkiewicz

Ostatnie tygodnie zbiórki podpisów pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Najpóźniej do połowy grudnia należy przesłać podpisy pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej.

Roty Niepodległości weszły w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”, ponieważ popierają inicjatywę dopracowania w systemie prawnym skutecznej ochrony praw rodzin, jednocześnie kategorycznie sprzeciwiają się wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” terminów ideologii gender niefunkcjonujących do tej pory w polskich przepisach. Konwencja Stambulska nie chroni ani kobiet, ani dzieci, tylko ma na celu narzucenie wszystkim państwom ideologii gender. Ten dokument potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką.

Okres przeznaczony na zbiórkę podpisów wypadł w wyjątkowo trudnym czasie. Nie mamy możliwości organizowania zbiórek na ulicy czy podczas większych zgromadzeń, dlatego liczymy na wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w gronie rodziny i znajomych zbiorą, a następnie prześlą karty z podpisami. Bez zaangażowania wszystkich mających na uwadze dobro i przyszłość polskich rodzin nie uda się przedstawić projektu w Sejmie. Ustawa zobowiązuje również rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny.

Więcej na temat projektu na stronie: https://takdlarodziny.ordoiuris.pl/

Karty z podpisami wysyłamy do 15 grudnia na adres: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108, Warszawa

Liczy się każdy podpis, dlatego nie rezygnuj i przekaż każdą kartę, nawet z jednym podpisem!