#DmowskiZostaje pokaz w centrum Warszawy

Roty Marszu Niepodległości zorganizowały iluminację na Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie z wizerunkiem Dmowskiego.

W czwartkowe popołudnie, w godzinach szczytu, warszawiacy mogli podziwiać iluminację na fasadzie Pałacu Nauki i Kultury. Można było zobaczyć napis @DmowskiZostaje oraz wizerunek samego Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego.

Pokaz stanowi element szerszej akcji, która jest reakcją na decyzję Rady miejskiej Warszawy o zmianie nazwy Ronda im. R. Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Skandaliczna decyzja jest elementem walki Prezydenta Warszawy ze środowiskiem polskich patriotów, jak skomentował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz: „Rafał Trzaskowski opętany nienawiścią do narodowców, którzy go nie poparli w wyborach, teraz chce symbolicznie zdjąć z piedestału Romana Dmowskiego”.

Do sprawy odniosła się również Halszka Bielecka, wrocławska działaczka: „Nie można dopuścić, aby radni czuli się bezkarni i uważali, że skoro wybory są dopiero za dwa lata, to mogą nie liczyć się z opinią społeczną i dobrem mieszkańców Warszawy. Ta decyzja to ukłon w stronę skompromitowanych aborcjonistek i zemsta za udany, spokojny i bezpieczny Marsz Niepodległości (…) Wykorzystywanie „praw kobiet” do dzielenia Polaków jest pełnym hipokryzji, płytkim chwytem politycznym, po który sięgają tracący na popularności samorządowcy z PO„.

W godzinach wieczornych działacze Rot Marszu Niepodległości i Straży Narodowej udali się do Prezydenta Warszawy i wyświetlali na warszawskim ratuszu napis „Dmowski zostaje” naprzemiennie z podobizną Romana Dmowskiego, a także logotypami Rot Marszu Niepodległości i Straży Narodowej.

LIST DO PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Robert Bąkiewicz deklaruje wsparcie i pomoc w organizacji protestów w Luksemburgu i Brukseli w obronie elektrowni Turów.

Po decyzji TSUE, aby zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów i nałożeniu w związku z tym kar finansowych na Polskę, związkowcy z „Solidarności” na 22 października zapowiedzieli protest w Luksemburgu.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Roty Marszu Niepodległości, Robert Bąkiewicz okazuje wsparcie NSZZ Solidarność w obronie elektrowni Turów oraz deklaruje pomoc w organizacji protestu pod Trybunałem (nie)Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Treść listu do Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ Solidarność:
Panie Przewodniczący,
Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Polska kolejny raz zmuszona jest odpierać atak europejskiej machiny biurokratycznej. Tym razem pod maską ekologii i troski o zmiany klimatyczne Unia wymierza cios w polską stabilność energetyczną – strategiczny element funkcjonowania Państwa.
Działania europejskiego aparatu represji reprezentujące głównie niemieckie interesy chcą zniszczenia i kolonizacji polskiej gospodarki. Wynikiem takich działań będzie nie tylko upadek polskich elektrowni, kopalń i utrata konkurencyjności polskiego przemysłu, ale odbije się to znacznie także na kondycji ekonomicznej polskich rodzin.
W nowej odsłonie pruskiego imperializmu, który tym razem zamiast dominacji militarnej, jako oręż wybiera mechanizmy gospodarcze, Polska ma zajmować miejsce lennika.
Niniejszym, dziękujemy NSZZ Solidarność i Panu Przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za deklaracje protestu pod Trybunałem (nie)Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Podjęta przez Was walka jest niewątpliwie działaniem mającym na celu obronę polskiej racji stanu i interesu narodowego.
Z tego miejsca chcemy zadeklarować całkowite poparcie takich działań świadomi, że naszym polskim obowiązkiem jest wspólnie sprzeciwić się tyranii.
Bronimy więc dziś elektrowni Turów, miejsc pracy i prawa do godnego życia tysięcy mieszkańców regionu, a przede wszystkim stajemy przeciwko tym, którzy naszym dzieciom i wnukom przypisali w najbliższych dekadach, a może i stuleciu, rolę bezwolnych wyrobników i pokornych wykonawców woli europejskich biurokratów.
Jako Stowarzyszenie Roty Niepodległości z najbliższymi nam organizacjami: Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Strażą Narodową oraz Strażą Marszu Niepodległości, wspólnie z Solidarnością i pod jej historycznymi sztandarami, chcemy być z Wami na ulicach Brukseli i Luksemburga.
Deklarujemy też Panu Przewodniczącemu oraz Związkowcom z Turowa wsparcie, logistyczne i organizacyjne w przygotowaniu i przeprowadzeniu protestu.
Wierzę, że wspólny wysiłek i autentyczna narodowa Solidarność pozwolą obronić naszą Ojczyznę przed tym haniebnym atakiem.