Roty w całej Polsce już zbierają podpisy pod STOP 447! Pomóż nam w walce z roszczeniami

Dopiero co ogłosiliśmy rozpoczęcie zbiórki, a do liderów Rot Marszu Niepodległości już spływają zdjęcia z pierwszych zbiórek w kraju.

Tak jak informowaliśmy wczoraj, ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustawy autorstwa Rot Marszu Niepodległości. Ustawa „STOP 447” ma powstrzymać zakusy środowisk żydowsko-amerykańskich, które chcą w bezczelny sposób uzyskać od Polski „odszkodowania” za mienie bezdziedziczne. Po miesiącach akcji uświadamiającej i przygotowaniach, czas na zmianę prawa.

Potrzebne jest sto tysięcy podpisów, które trzeba zebrać w trzy miesiąca. Działacze i sympatycy Rot Marszu Niepodległości już wzięli się ostro do roboty. Do liderów walki z roszczeniami żydowskimi dotarły już zdjęcia ze zbiórek zorganizowanych w Świdnicy i Toruniu. Wiemy, że jest tego dużo więcej, ale Polska potrzebuje kolejnej oddolnej mobilizacji Polaków. Politycy pokazali, że nie są w tej sprawie konsekwentni. Potrzebują presji ze strony obywateli.

„I ruszyliśmy! Pierwsze Roty działają już w terenie i zbierają podpisy pod #STOP447 czyli obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma roszczenia międzynarodowych organizacji żydowskich. Zdjęcia ze Świdnicy i Torunia. Działamy! Każdy może pobrać kartę i zebrać wśród znajomych: www.stop447.info” Wejdź na stronę inicjatywy, pobierz kartę do zebrania podpisów i działaj razem z lokalnymi działaczami narodowymi!

Jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza STOP 447. Roty Niepodległości zbierają podpisy

Dziś przed południem na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „#STOP447” poinformował, że rozpoczyna zbiórkę 100 tys podpisów pod ustawą o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

Jak mówi Tomasz Kalinowski z komitetu inicjatywy ustawodawczej:
-Temat roszczeń organizacji żydowskich wobec Polski to temat, który będzie ciągle powracał. Politycy nie chcą się nim skutecznie zająć, dlatego chcemy wykorzystać obywatelską inicjatywę ustawodawczą i zablokować raz na zawsze kwestię roszczeń.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej został Robert Bąkiewicz, prezes Rot Niepodległości.

-Chcemy prawnego powstrzymania roszczeń żydowskich. Przygotowaliśmy ustawę pod którą zaczynamy zbierać podpisy. Jeśli urzędnik podejmie czynności zmierzające do zaspokojenia roszczeń to w zależności od kategorii czynności podlega karze od 3 do 25 lat pozbawienia wolności – mówił na konferencji prasowej Bąkiewicz.

-Potrzebujemy 100 tys podpisów, główny ciężar spocznie na działaczach z Rot Niepodległości (organizacja założona w maju 2019 roku przez Bąkiewicza), ale wzywamy do mobilizacji wszystkich Polaków którzy nie są obojętni na losy ojczyzny – mówił Mariusz Piotrowski koordynator zbiórki podpisów i zastępca pełnomocnika.

Komitet STOP 447 ma teraz trzy miesiące na zebranie wymaganej ustawowo liczby 100 000 podpisów, gdy to się uda Państwowa Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy popierające inicjatywę ustawodawczą obywateli. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.