Oświadczenie Roberta Bąkiewicza o Funduszu Odbudowy

Oświadczenie Roberta Bąkiewicza na temat planów federalizacji Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie Funduszu Odbudowy.

30 marca prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości wydał Oświadczenie na temat planów federalizacji Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie Funduszu Odbudowy. Treść Oświadczenia została przekazana do mediów.

Treść Oświadczenia:

„Wykorzystując kryzys covidowy, Komisja Europejska przygotowała plan federalizacji Unii Europejskiej. Instrumentem dalszej federalizacji ma być Fundusz Odbudowy. Jego istotą jest zaciągnięcie kredytu przez Komisję Europejską i solidarne, przez wszystkie państwa, spłacanie tego kredytu. W przypadku niewypłacalności jednego z państw, odpowiedzialność na jego niewypłacalność ponoszą pozostałe państwa unijne. Natomiast dostęp do tych funduszy ma być uzależniony od kryteriów ustalanych przez Komisję Europejską, jak na przykład kryterium ”praworządności”. Oznacza to, że państwa unijne radykalnie zwiększają władzę Komisji i jedocześnie uzależniają się od jej decyzji w kwestii możliwości wykorzystania tych funduszy. Przyjęcie tego Funduszu oznacza że Polska będzie odpowiedzialna, na przykład za spłatę kredytów za coraz bardziej zadłużone państwa południowej Europy, zaś decyzje państwa polskiego będą uzależnione finansowo od decyzji Komisji Europejskiej. Oznacza to że naród polski straci zdolność do samodzielnego i wolnego kształtowania swojej polityki i swojej przyszłości. Przyjęcie proponowanych zasad oznacza że finanse publiczne, będące materialną bazą funkcjonowania państwa zostają w przeważającej mierze uzależnione od czynników zagranicznych niekontrolowanych przez polskie społeczeństwo.

Jednocześnie ten Fundusz przewiduje wprowadzenie podatków unijnych : od transakcji finansowych, opodatkowanie gigantów cyfrowych, opłatę od plastyku, czy podatek węglowy. Jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą kontroli władz Rzeczpospolitej przez własny naród, a zarządzanie finansami publicznymi jest konstytucyjnie zagwarantowanym wyrazem suwerenności państwa polskiego. W początkach Stanów Zjednoczonych, uwspólnotowienie długu i wprowadzenie podatków federalnych było faktycznym stworzeniem jednego państwa. A stworzenie jednego państwa europejskiego, to likwidacja polskiej niepodległości. I utraconej wolności nie zastąpią nawet miliardy euro, nawet jeżeliby miała je Polska otrzymać.

Akceptacja tego „Funduszu” jest zgodą na radykalne wyzbywanie się naszej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych i pozbawienie narodu polskiego możliwości niepodległego kształtowania swojego losu. Podstawowym gwarantem wolności narodu jest niepodległe państwo polskie. Ograniczanie suwerenności państw europejskich nie prowadzi do rozwoju Europy, a wprost przeciwnie, poprzez rozwój biurokracji do krępowania wzrostu gospodarczego, a przez to upadku znaczenia naszego kontynentu. Nikomu poza Polakami nie zależy na pomyślności i wolności naszego narodu i dlatego utrzymanie własnego suwerennego państwa jest naczelną wartością i głównym celem polityki naszego narodu. Dlatego w sposób zdecydowany wypowiadamy się przeciwko przyjęciu Funduszu Odbudowy w zaproponowanym kształcie. Ratyfikacja porozumienia unijnego o Funduszu Odbudowy byłaby radykalnym uderzeniem w polską suwerenność.”