Podaruj 1% podatku na organizacje patriotyczne

Rozliczając swój PIT w tym roku pamiętajcie. aby przekazać 1% podatku na organizacje działające w służbie Polsce.

Przy wypełnianiu oświadczenia PIT z rozliczeniem za rok 2021 można rozdysponować część podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na dowolny cel spośród listy dostępnych instytucji Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Przekazanie 1 proc. podatku nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. Podatnik podejmuje jedynie decyzję, komu przekaże sumę, którą w innym razie otrzymałoby państwo. 

Chcielibyśmy zachęcić do przekazania 1% Stowarzyszeniu Roty Marszu Niepodległości.

Nasze stowarzyszenie od początku istnienia mogło liczyć na wsparcie sympatyków, którzy nie mogąc zaangażować się bezpośrednio, chcieli pomagać nam finansowo. Wszystkie przekazane nam darowizny zwielokrotniły nasze wysiłki i pozwoliły na przeprowadzenie szeregu akcji. Przygotowaliśmy m.in. Marsz Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, honorując poświęcenie i ofiarę tych, którzy stawili opór sowieckim okupantom i kolaborantom. W podobny sposób uczciliśmy powstańców warszawskich i ludność cywilną stolicy w rocznicę wybuchu wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Nigdy nie zapominamy o ofiarach niemieckiego obozu KL Auschwitz i ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Szerzymy i utrwalamy świadomość o ich strasznym losie, potrzebie godnego pochówku i zadośćuczynienia ze strony Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukrainy.

Kontynuacją i uzupełnieniem akcji #STOP447 była nasza wizyta w tym roku na miejscu zbrodni w Jedwabnem, którą niektóre środowiska żydowskie w cyniczny sposób wykorzystują w swoich działaniach propagandowych jako wygodne usprawiedliwienie swoich bezprawnych roszczeń. Głośno i wyraźnie zaapelowaliśmy o wznowienie ekshumacji, która powinna ostatecznie wyjaśnić okoliczności mordu i wskazać wyraźnie jego sprawców. Dodatkowo przed gmachem Sejmu wspólnie ze Stanisławem Michalkiewiczem zorganizowaliśmy konferencję prasową nt. proponowanej ustawy rozwiązującej problem roszczeń. Zbierane były również podpisy pod petycją do Prezydenta RP celem skłonienia go do ogłoszenia, że nasz kraj nie zamierza ugiąć się pod naciskami i odmówi spełnienia bezprawnych żądań.

Wiele uwagi poświęcaliśmy kwestiom pojawiającym się na bieżąco w całym roku. Palącą sprawą jest kryzys energetyczny i walka unijnych oraz niemieckich decydentów z polskimi kopalniami oraz elektrowniami. Wspólnie z NSZZ „Solidarność” demonstrowaliśmy pod siedzibą TSUE w Luksemburgu. Kilka tygodni później byliśmy organizatorami „powitalnej” pikiety z okazji wizyty kanclerza Olofa Scholza, wskazując na podwójne standardy niemieckiej klasy politycznej zarzucającej Polsce upolitycznienie sądów, pomimo tego, że za zachodnią granicą stosowane są podobne rozwiązania prawne.

Sukcesem medialnym była demonstracja „Wybieram Polskę”, przeprowadzona w kontrze do prounijnego zgromadzenia zwołanego przez Donalda Tuska. Mocno stanęliśmy też w obronie pamięci Romana Dmowskiego po tym, gdy Rada Miasta Warszawy i prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedzieli możliwość zmiany nazwy ronda nazwanego Jego imieniem. Działacze Rot przygotowali widowiskowe iluminacje na gmachach Pałacu Kultury i Nauki oraz ratusza. Na ulice stolicy wyjechały też samochody z banerami akcji #DmowskiZostaje.

Jak co roku pomagaliśmy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Marszu Niepodległości oraz – po raz pierwszy zorganizowanego – Forum Niepodległości. Wspólny wysiłek zaowocował wyjątkowo udanym i spokojnym przemarszem patriotów.

Prowadzimy nieustanną pracę na rzecz naszej Ojczyzny. Jasna wizja, dobra koordynacja i zaangażowanie działaczy przynoszą wymierne efekty. Nie zamierzamy zwalniać tempa a wręcz przeciwnie – pragniemy poszerzyć nasze szeregi i zwielokrotnić przeprowadzane przez nas akcje. Z pomocą ludzi dobrej woli z pewnością uda nam się zrealizować wszystkie nasze plany.

Znakomitą okazją, by nam pomóc,  jest wsparcie Rot 1% podatku, który trafi do nas, gdy w formularzu PIT wpisany zostanie: numer KRS Stowarzyszenia Marsz Niepodległości: 0000406677 oraz cel szczegółowy: Roty Marszu Niepodległości. 

Stajemy w obronie prawdy historycznej, chronimy od zapomnienia sylwetki polskich bohaterów oraz demaskujemy kłamstwa i oszczerstwa kierowane w stronę Polaków. Dzięki wsparciu z 1% będziemy mogli jeszcze skuteczniej bronić interesu narodowego, walczyć z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami naszej Ojczyzny i mobilizować Polaków do pracy na rzecz narodu.

DANE DO 1%:

KRS: 0000406677

Cel szczegółowy: Roty