Wykład Jacka Hogi „O bezpieczeństwie państwa” [WIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania z Jackiem Hogą w ramach spotkań Roty Niepodległości o. Toruń. Tematem spotkania było „BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA: Jak skutecznie obronić terytorium Rzeczpospolitej” Spotkanie odbyło się 4.01 o godzinie 17:00.

Prosimy o udostępnianie filmu.

Wesprzyj Fundację Ad Arma

Fundacja Ad Arma została powołana w celu upodmiotowienia Polaków. Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia. Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej. Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia). Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.