Petycja o przywrócenie prof. Wojciecha Polaka na stanowisko szefa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UMK w Toruniu

/5000

Władze toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w białych rękawiczkach wyrzucają zasłużonego profesora Wojciecha Polaka ze stanowiska kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Władze toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w białych rękawiczkach wyrzucają zasłużonego profesora Wojciecha Polaka ze stanowiska kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Żeby tego dokonać, przemianowano ją na Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego. Zmiana nazwy wchodzi w życie od 1 października. Do tego czasu mianowany zostanie nowy kierownik Katedry. Zabiegu dokonano w najgłębszej tajemnicy – decyzja Rektora zapadła 9 września 2020 r., natomiast prof. Polak dowiedział się o sprawie przypadkowo 14 września. Nikt go wcześniej o niczym nie poinformował. Powyższe działania mogą być formą wymierzenia kary za postępowanie Profesora zgodne z własnym sumieniem i wartościami.

Profesor Polak znany jest m.in. ze swojego sceptycznego stosunku wobec ideologii LGBT, co przyznał publicznie. Najprawdopodobniej stało się to powodem, aby usunąć go z pełnionej funkcji na UMK. Przy czym samo usunięcie wygląda tak, jakby chciano to zrobić możliwie jak najciszej. Czy prof. Wojciech Polak został zwolniony za poglądy? I czy na UMK w Toruniu skończyła się możliwość prowadzenia swobodnej debaty naukowej?

Nie godzimy się na kneblowanie ust naukowcom, którzy w ramach debaty akademickiej wyrażają swój sceptycyzm wobec zboczeń i ideologii. Nie godzimy się, aby na uczelniach wyższych panowała ideologiczna cenzura. Zachęcamy Państwa do podpisania niniejszej petycji adresowanej do władz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z żądaniem przywrócenia prof. Polaka na zajmowane wcześniej stanowisko.