Petycja o odwołanie Piotra Cywińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Auschwitz

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau od lat nie spełnia swojej misji i pod dyrekcją Piotra Cywińskiego działa na szkodę państwa Polskiego. Cywiński przez kolejną kadencje dyskryminuje polskie ofiary i umyślnie marginalizuje wszelkie próby przypominania prawdy, że obóz Auschwitz był zbudowany dla Polaków.