Apel w obronie policjanta z Mieczykiem Chrobrego

15 sierpnia 2019, w dniu obchodów 99. rocznicy zwycięskiej dla Polaków bitwy warszawskiej, podczas wydarzenia, które miało być kontrą do Marszu Zwycięstwa organizowanego przez środowiska narodowe, jeden z funkcjonariuszy polskiej Policji dokonywał czynności służbowych z narodowym symbolem przypiętym do kamizelki. Reakcja lewicowych środowisk, żądających wyciągnięcia z tego powodu konsekwencji nie może nas pozostawić obojętnymi.

Wzywamy zatem przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji do nieulegania presji lewicowych aktywistów. Broniąc porządku prawnego, Polska Policja nie może dopuścić, aby stawiano znak równości między umiłowaniem Ojczyzny a wypaczeniami ideologii totalitarnych.

PODPISZ PETYCJE – KLIK

Treść apelu:

Szanowni Panowie,

Nadinspektorze, Inspektorze,

My, Polacy, świętujący rocznicę wielkiego zwycięstwa naszych żołnierzy nad siłami bolszewickiej nawały, z zaniepokojeniem przyjęliśmy ostatnie doniesienia na temat zapowiadanych przez Komendę Wojewódzką Policji „czynności wyjaśniających” w sprawie funkcjonariusza, który dokonywał tego dnia czynności z narodowym symbolem przypiętym do kamizelki.

Choć Mieczyk Chrobrego, o którym mowa, nie jest jednym z przedmiotów umundurowania, należy przypomnieć, że symbol ten w żaden sposób nie koliduje z wartościami, które przyświecać winny Policji i na straży których zobowiązani są stać jej przedstawiciele. Wizerunek Szczerbca, nawiązującego do początków polskiej państwowości, oplecionego wstęgą w polskich barwach narodowych, jest symbolem niezwykle ważnym dla Narodu polskiego, któremu każdy policjant ślubuje wierną służbę zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Policji (Ustawa o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091)*. Użycie tego symbolu przez funkcjonariusza polskiej Policji jest wyrazem patriotycznych, narodowych wartości wyznawanych przez człowieka, który zobowiązał się „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Co więcej, uznajemy ten gest za wyraz szacunku do służby i nawiązanie do historii Narodowych Sił Zbrojnych, które w okresie okupacji używały tego właśnie symbolu.

Mieczyk Chrobrego nie jest symbolem żadnej organizacji politycznej, a jedynie przywiązania do idei narodowej. Stąd też nie może być traktowany jako emblemat stanowiący o przynależności do organizacji partyjnej. Wbrew propagandzie środowisk lewicowych patriotyzm, przywiązanie do idei narodowej i polskość są wspólne dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, winny być również reprezentowane przez przedstawicieli służb mundurowych naszego kraju.

Wobec powyższego postawa, którą przyjął wspomniany funkcjonariusz Policji, świadczy po prostu o tym, że czuje się on Polakiem i bliskie są mu wydarzenia związane z historią Szczerbca. Pełniący obowiązki służbowe nie może wyzbyć się tożsamości narodowej – tym bardziej godne pochwały jest, że łączy służbę i kultywowanie tradycji, przez co te wartości jeszcze bardziej zyskują na sile i prawdziwości.

Wzywamy zatem przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji do nieulegania presji lewicowych aktywistów. Broniąc porządku prawnego, Polska Policja nie może dopuścić, aby stawiano znak równości między umiłowaniem Ojczyzny a wypaczeniami ideologii totalitarnych.

Jednocześnie zapewniamy o naszym poparciu dla gestu funkcjonariusza, a na ręce Panów pragniemy złożyć wyrazy dumy z jego patriotycznej postawy. Dziękujemy polskiemu patriocie za świadectwo i głęboko wierzymy, że wspomniane “czynności wyjaśniające” doprowadzą do nagrodzenia wierności patriotycznym wartościom i zachęcą pozostałych funkcjonariuszy Policji do naśladowania tej wzorowej postawy.