Salon Literacki: „Poeta organizatorem wyobraźni narodowej” (o poezji Zbigniewa Herberta)

View Calendar

Zapraszamy Państwa na wieczór z poezją Zbigniewa Herberta w ramach Salonu Literackiego Rot Niepodległości. Spotykamy się 15 września, o godzinie 19:00 w Galerii PRAGA del ARTE, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Cywińska i red. Krzysztof Lech Łuksza, a naszym gospodarzem jest Jacek Schmidt.

W przyjacielskim gronie będziemy czytać poezję oraz dyskutować o twórczości Zbigniewa Herberta.

Uwaga - liczba miejsc ograniczona (35 osób).