Oświadczenie w sprawie polityki klimatycznej

„Dlatego też domagamy się od polskiego rządu zawetowania destruktywnej polityki klimatycznej forsowanej w Unii Europejskiej pod szyldem programu „Fit for 55″”

Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości wydał oświadczenie w sprawie forsowanej przez instytucje unijne polityki klimatycznej.

Treść Oświadczenia:

Mamy dziś do czynienia z bezprecedensowym wzrostem cen paliw, zwłaszcza gazu i głębokim kryzysem energetycznym w Unii Europejskiej. Kryzys ten wykreowany został, z jednej strony, manipulacjami dostaw gazu przez Rosję, a z drugiej, przez irracjonalną politykę Unii Europejskiej.

Celem tej polityki jest kontrola nad zasobami energetycznymi państw Europy oraz dominacja gospodarcza przez stojące w sprzeczności z nauką, programy pseudoklimatyczne jak forsowany obecnie „Fit for 55”. Próby zamknięcia kopalni węgla brunatnego Turów wpisują się w tę politykę.

Wbrew logice i nauce, dyskutuje się o konieczności likwidacji energetyki węglowej i wprowadzeniu tzw. „zeroemisyjności”. W praktyce oznacza to likwidację zarówno kopalń węgla kamiennego i brunatnego oraz likwidację energetyki opartej o te paliwa. Zaskakujące jest, że równocześnie z wymuszaniem zamykania kopalń w średnich i małych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, największa gospodarka Unii – Niemcy – otwierają nowe kopalnie węgla brunatnego.

Kosztem mniejszych państw Unii Europejskiej, kosztem rozchwiania i tak już niestabilnej wspólnoty, Niemcy chcą stać się hegemonem w Europie. Ponownie. Tym razem korzystając z innych metod, ale nadal z pomocą tych samych sojuszników co kiedyś. Nord Stream 2 może stać się równie dobrym narzędziem do dominacji w Europie, jak kiedyś stał się nim pakt Ribbentrop-Mołotow.

Wykreowany kryzys zagraża gospodarce Unii Europejskiej powrotem do recesji i dalszym spadkiem konkurencyjności jej gospodarki w porównaniu z gospodarkami reszty świata. Dlatego też domagamy się od polskiego rządu zawetowania destruktywnej polityki klimatycznej forsowanej w Unii Europejskiej pod szyldem programu „Fit for 55″.

Robert Bąkiewicz