PIKIETA „AGRESJA NIE WYZWOLENIE”

W 82. rocznicę radzieckiej napaści na Polskę Roty MN zorganizowały pikietę przed ambasadą Federacji Rosyjskiej, aby przypomnieć o odpowiedzialności ZSRR za rozpoczęcie II wojny światowej.

Po wejściu Armii Czerwonej (17 września 1939 r.) Wojsko Polskie toczyło wojnę na dwóch frontach, a niepolska ludność kresowa (Białorusini, Żydzi, Ukraińcy) entuzjastycznie witała agresorów. Z budynków publicznych zrywano godła, znieważano biało-czerwone flagi. Niszczono wszystko co polskie. Były liczne przypadki, gdy przedstawiciele wyżej wymienionych mniejszości narodowych wznosili bramy triumfalne, sypali kwiaty pod radzieckie czołgi czy wywieszali czerwone flagi.

W 82. rocznicę radzieckiej napaści na Polskę Roty Marszu Niepodległości zorganizowały pikietę przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie, aby powiedzieć prawdę o tym, co wydarzyło się we wrześniu ’39 roku.
„Nie zgadzamy się na powielanie fałszywej sowieckiej narracji i uleganie rosyjskiej propagandzie, która niewiele różni się od tej radzieckiej. Dzisiejsza Rosja, która uznaje się za spadkobiercę ZSRR, ponosi pełną odpowiedzialność za wydarzenia sprzed 82 lat. Bieżąca polityka Kremla nieustannie jednak powiela kłamstwa na temat sowieckiej agresji nie uznając swojej winy w wywołaniu światowego konfliktu, a wręcz obarcza odpowiedzialnością II RP” – zadeklarowano.

17.09.2021, Warszawa

17 września to również Światowy Dzień Sybiraka, dlatego dzisiaj szczególnie pamiętamy o wszystkich ofiarach wywózek na Sybir. Pamięć o bohaterach tych dramatycznych wydarzeń została podczas zgromadzenia uczczona minutą ciszy.

Prelegenci domagali się od Federacji Rosyjskiej m.in. zaprzestania kłamstw w związku z atakiem 17 września na Polskę.
Głos zabrali:
Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości,
Paweł Kryszczak – ogólnopolski koordynator Rot Marszu Niepodległości,
Marian Piłka
Janusz Kowalski – poseł na Sejm IX kadencji, Solidarna Polska,
Krzysztof Sułkowski – Roty Marszu Niepodległości Płock.