Wstrzymajmy masową imigrację do Polski

Podczas pobytu na Dolnym Śląsku Robert Bąkiewicz odwiedził Oławę, miasto, które jest nazywane „ukraińską stolicą Dolnego Śląska”. Na konferencji prasowej przedstawiciele Rot mówili o problemie imigracji ukraińskiej. Zostało również złożone pismo w tej sprawie m.in. do Starostwa Powiatowego.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Oławie, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz założyciel Rot MN, Robert Bąkiewicz mówił o problemach, które pojawiają się w całej Polsce w związku z masową imigracją.

„Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wielka jest pomoc dla Ukraińców: pracowników, którzy tutaj przyjechali za pracą, ale i tych, którzy się tutaj osiedlili, jakie wywołuje to wewnętrzne konflikty, w jaki sposób oddziałuje na życie Polaków? Chcielibyśmy wnioskować o to, żeby zostały wstrzymane wszelkie działania socjalne dla Ukraińców przebywających na terenie RP. Naszym celem jest wprowadzenie memorandum imigracyjnego i wstrzymanie imigracji, która przyniesienie nam to „multikulti”, które mamy na Zachodzie i które jest realizowaniem społeczno-ekonomicznych działań przedsiębiorców. Te problemy, konflikty są przyciągane do Polski”

Po konferencji zostały złożone wnioski o dostęp do informacji publicznej do organów samorządowych oraz Komendy Powiatowej Policji, w których zostały zadane pytania o sytuację imigrantów w powiecie oławskim.

Starostwo Powiatowe:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Zasiłki dla bezrobotnych:
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych? Dotyczy lat 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021. Prosimy o przedstawienie zestawienia z podziałem na miesiące.
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych będących obywatelami innych państw? Zakres dat jak w pytaniu powyżej.
Jak układał się stosunek Ukraińców do innych narodowości pobierających zasiłki dla bezrobotnych w zakresach czasowych podanych powyżej?
Jaki jest poziom bezrobocia?
Wśród wszystkich mieszkańców
Wśród imigrantów
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) jest zatrudniona na umowę o pracę?
Ilu mieszkańców powiatu wyemigrowało w ostatnich 5 latach?
Ilu obcokrajowców przyjechało w ostatnich 5 latach? Jaka jest struktura zatrudnienia?
Jakie środki przeznacza się na asymilację imigrantów, np. nauka języka?
Jaka jest skala nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość)?
Ilu imigrantów było zarażonych COVID-19?
Ile dzieci imigrantów uczy się w lokalnych szkołach?
Czy korzystają z dodatkowych zajęć?
Czy są zgłaszane problemy w związku z asymilacją?
Jakie zostały podjęte przez samorząd działania w celu aktywizacji grup nie pracujących, które mogłyby podjąć pracę wśród mieszkańców powiatu?

Urząd Miasta:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Jakie środki zostały przeznaczone dla obcokrajowców na pomoc socjalną w latach 016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) pobiera 500+? Jakie były to wartości w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z mieszkań socjalnych?

Komenda Powiatowa Policji:
Jaka jest skala przestępczości wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?
Jaka jest skala wykroczeń wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?