Ostatnie tygodnie zbiórki podpisów pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Najpóźniej do połowy grudnia należy przesłać podpisy pod projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej.

konwencja stambulska

Roty Niepodległości weszły w skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny Nie dla Gender”, ponieważ popierają inicjatywę dopracowania w systemie prawnym skutecznej ochrony praw rodzin, jednocześnie kategorycznie sprzeciwiają się wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” terminów ideologii gender niefunkcjonujących do tej pory w polskich przepisach. Konwencja Stambulska nie chroni ani kobiet, ani dzieci, tylko ma na celu narzucenie wszystkim państwom ideologii gender. Ten dokument potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką.

Okres przeznaczony na zbiórkę podpisów wypadł w wyjątkowo trudnym czasie. Nie mamy możliwości organizowania zbiórek na ulicy czy podczas większych zgromadzeń, dlatego liczymy na wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w gronie rodziny i znajomych zbiorą, a następnie prześlą karty z podpisami. Bez zaangażowania wszystkich mających na uwadze dobro i przyszłość polskich rodzin nie uda się przedstawić projektu w Sejmie. Ustawa zobowiązuje również rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny.

Więcej na temat projektu na stronie: https://takdlarodziny.ordoiuris.pl/

Karty z podpisami wysyłamy do 15 grudnia na adres: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108, Warszawa

Liczy się każdy podpis, dlatego nie rezygnuj i przekaż każdą kartę, nawet z jednym podpisem!