Dr Mandrela na konferencji naukowej „Fałszerstwa w polskiej historii”

19 października 2019 roku w historycznym budynku PAST-y odbyła się konferencja  pt.: „Fałszerstwa w polskiej historii. Inny obraz rzeczywistości wynikający z materiałów źródłowych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.

Podczas konferencji  prelekcje wygłosili: Bartosz Ćwir, dr Jan Przybył, red. Jan Engelgard,  dr Ewa Kurek,  dr Anna Mandrela,  Henryk Nicpoń,  Dariusz Rozwadowski i  Andrzej Bojarski.

Konferencji towarzyszyło stoisko Rot Niepodległości. Była to świetna okazja do integracji, poszerzenia wiedzy oraz zapoznania znanych historyków z działalnością naszej organizacji. 

Roty Niepodległości na Międzynarodowej Konferencji Fatimskiej

W dniach 11-13 października 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Fatimska organizowana przez Centrum Fatimskie.

Podczas konferencji wykłady wygłosili:  ks. Isaac Mary Relyea i ks. Michael Rodriguez, mecenas Chris Ferrara, Brendan Young, ks Karola Stehlina,  dr Anna Mandrela, red. Paweł Lisicki i dr Wojciech Golonka. 

Wykłady z konferencji można zobaczyć na kanale Media Narodowe.Podczas konferencji można było też odwiedzić  stoisko Rot Niepodległości i dowiedzieć się więcej o działaniach naszej organizacji. Była to światna okazja do rekrutacji nowych sympatyków i członów – w konferencji wzięło udział kilkaset osób.