Krotoszyn: Spotkanie z Dariuszem Rozwadowskim

W niedzielę, 27 października w Klubie Spółdzielczym odbyło się spotkanie z Dariuszem Rozwadowskim.

Na początku głos zabrał Bartosz Szelerski, lider stowarzyszenia „Roty Niepodległości” w Krotoszynie, które było organizatorem spotkania. -W Polsce przed wojną żyło 3 mln Polaków wyznania mojżeszowego. W głównej mierze zginęli oni w obozach koncentracyjnych wraz z rodzinami, pozostawiając po sobie majątek na terytorium państwa polskiego, który nie miał spadkobierców, dlatego jest mieniem bezspadkowym. Zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem polskim, prawem europejskim, prawem Stanów Zjednoczonych, czy prawem rzymskim, na którym się nasze prawo polskie, majątek ten przeszedł na skarb państwa. Teraz organizacje żydowskie z Nowego Jorku domagają się od nas roszczeń na kwotę 300 mld dolarów, odnośnie tego mienia bezspadkowego. Tylko co łączy te relacje żydowskie z Nowego Jorku z Polakami wyznania mojżeszowego, którzy zginęli podczas II wojny światowej to ta sama religia. Żadnych więzów krwi. Dlatego są to roszczenia bezprawne – tłumaczył Bartosz Szelerski.